دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فصل اول: زمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل اول: زمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا

فصل اول

زمینه‌ها و بستر وقوع نهضت عاشورا

رویداد عاشورا همچون دیگر حوادث تاریخی، حلقه‌ای از حلقه‌های به هم پیوستۀ سلسله رخدادهایی است که از توالی و به هم پیوستگی آنها، تاریخ شکل گرفته است. از اینرو، فهم این حادثه نیز مانند شناخت دیگر موضوعاتی که در قلمرو تحقیق تاریخی قرار می‌گیرند، در گرو شناخت پیشینۀ تاریخی و مجموعۀ زمینه‌ها و شرایطی است که این حادثه در بستر آنها رخ داده و از متن آنها سر برآورده است. اولین گام در شناخت تحلیلی و واقعگرایانۀ حادثۀ خونین کربلا، شناخت این بستر تاریخی است.

تحلیل و ارزیابی شما از زمینه‌های تاریخی و بستر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخداد عاشورا چیست؟


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 4

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 5