دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

 

پیشگفتار

عاشورا چشمۀ جوشان حماسه و آزادگی و رمز جهاد پایدار برای ماندگاری آیینِ الهی(اسلام) است، آیینی پیام‌آور توحید و عدل و در خور شأن والای انسان، تا به برکت شعور خدادادی و شور حقیقت‌خواهی، شایستۀ جانشینی پروردگار در زمین باشد؛ جان او باید تجلیگاه  «توحید» و «عدل» شود.

عاشورا، الهام‌بخش انقلاب شورآفرینی است که در روزگار ما بزرگترین حادثه‌ای است که با راهبری عاشورایی بزرگ عصر، امام خمینی(س)، عزم استقرار زندگی بر پایۀ توحید و عدل را نموده است.

باید فرصتهای شناختِ درست محتوای حرکت عاشورای حسینی را ارج نهاد و حضور دانشوران و نخبگان فرهنگی کشور و دیگر ملتهای مسلمان و دانشوران غیرمسلمان را برای شناخت و تحلیل این محتوا و تأمل و تدبر در آن پاس داشت. نشستهای علمی در این مقوله‌ها می‌تواند آموزش، تحقیق و تبلیغ را در زمینۀ تبیین اندیشه‌های بلند اسلام، عاشورا و امام راحل(س)، توسعه و تکامل بخشد.

کتاب حاضر، دفتر اول از مجموعه مصاحبه‌های انجام‌پذیرفته به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی است که به صاحبان درک و درد تقدیم می‌گردد. دفتر دوم از این مجموعه، در نوبتی دیگر ارائه خواهد شد.

کنگرۀ بین‌المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

 

 

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه vii