دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست

 

– اساتید مصاحبه‌شونده در این دفتر به‌ترتیب الفباء عبارتند از:

– دکتر حسین رزمجو (عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد)

– دکتر زهرا رهنورد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

– دکتر غلامحسین زرگرنژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

– آیةاللّه جعفر سبحانی (استاد و عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم)

– دکتر سید جعفر شهیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مسئول مؤسسۀ دهخدا)

– حجةالاسلام والمسلمین نعمتالله صالحی نجف‌آبادی (محقق و استاد حوزۀ علمیۀ قم)

– علامه سید مرتضی عسکری (محقق و مورخ)

– آیةاللّه محمدهادی معرفت (استاد حوزۀ علمیۀ قم)

– دکتر سید عطاءاللّه مهاجرانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

– حجةالاسلام والمسلمین محمد واعظ زادۀ خراسانی (دبیر کل مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة)

– حجةالاسلام والمسلمین هاشم هاشم‌زادۀ هریسی (مشاور وزیر آموزش و پرورش)

– حجةالاسلام والمسلمین علی نظری منفرد (از فضلای حوزۀ علمیۀ قم)


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه v

فهرست

پیشگفتار 

مقدمه

بخش اول: عاشورا در نگاهی تحلیلی.....................................  198-1

فصل اول: زمینه‌ها و بستر وقوع نهضت عاشورا ................................. 5

فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا ........................................ 65

فصل سوم: مراحل و سیر وقوع نهضت عاشورا...........................  153

فصل چهارم: درسها و دستاورد‌های نهضت عاشورا ..................... 173

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا...............  235-199

فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا ............................ 203

فصل دوم: تاریخ‌نگاری عاشورا ................................................... 227

بخش سوم: تبلیغ و بزرگداشت فرهنگ عاشورا..............  265-237

 

 

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه vi