حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر آشتیانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر آشتیانی

خاطرات حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر آشتیانی

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏در زمان قبل از انقلاب در نظام شاهنشاهی، چون حضرت امام مبارزه علیه آن نظام را‏‎ ‎‏شروع کردند، آقای حاج احمدآقا در اینکه با مبارزان، ارتباط برقرار کنند و نظرات‏‎ ‎‏حضرت امام را به آنها منتقل کنند و یک محور امینی برای آنها باشد، در حوزه علمیه قم،‏‎ ‎‏نقش بسیار ارزنده ای داشت، ضمن اینکه مباحث علمی را ادامه می داد و دروس حوزه را‏‎ ‎‏می خواند، به کارهای حضرت امام مشغول شده بود، همۀ برادران می دانند در آن زمان نام‏‎ ‎‏حضرت امام را اگر کسی می برد، ساواک با وی برخورد می کرد و حتی فتاوای حضرت‏‎ ‎‏امام در حواشی «عروه» - که مراجع بزرگ بر آن حاشیه می زدند- با حرف «خ» مشخص‏‎ ‎‏می باشد همۀ مراجع با اسم و رسم، شهریه می دادند تا آنجا که من مطلع شدم، حاج احمد‏‎ ‎‏آقا با حضرت امام در نجف ارتباط برقرار کردند و نظر خودشان را راجع به دادن شهریه به‏‎ ‎‏امام منتقل نمودند. نظرشان این بود که شهریه به نام آیت الله حاج میرزا احمد آشتیانی،‏‎ ‎‏رحمت الله علیه، یکی از علمای صاحب نظر باشد. حضرت امام وکالت تام برای ایشان‏‎ ‎‏فرستادند و پرداخت شهریه به نام آیت الله آشتیانی شروع شد و طلاب نیز می دانستند این‏‎ ‎‏شهریه، شهریه، حضرت امام است و حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ حسن صانعی‏‎ ‎‏که در بیت امام و مورد اعتماد حضرت امام بود، بنا شد در شهریه شرکت کند و ایشان‏‎ ‎‏شرکت کرد تا برای طلاب مسلم شود که شهریه از سوی حضرت امام می باشد. زمانی که‏‎ ‎‏حضرت امام از پاریس به ایران برگشتند، با آقای حاج احمدآقا آشنا شدم و از همان روز‏‎ ‎‏که امام در تهران در مدرسه رفاه بودند، حاج احمدآقا مسائلی را که مربوط به پدر‏‎ ‎


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 136

‏بزرگوارشان می شد با درایت خاصی هدایت می کردند تا مسائل را به طور صحیح به‏‎ ‎‏حضرت امام منتقل کنند و زمانی که امام به قم برگشتند، باز نقش ارزنده، برادر عزیزمان‏‎ ‎‏جناب حاج احمدآقا چنین شد که دفتری به نام حضرت امام تشکیل بدهند. امور این دفتر‏‎ ‎‏را تقسیم بندی کردند و نظم خاصی به دفتر دادند، چون مراجعات مختلف بود بخشی از‏‎ ‎‏اعضای روحانی و صاحب نظر دفتر در مسائل فقهی مسؤول جوابگویی مسائل شرعی‏‎ ‎‏شدند و عده ای دیگر مسؤول شدند که نامه هایی را که برای حضرت امام می آمد،‏‎ ‎‏تقسیم بندی کنند و هر نامه ای را که به هر قسمت مربوط می شد آن قسمت نامه ها را‏‎ ‎‏بررسی می کردند. مثلاً اگر در روز سیصد نامه می آمد در مسائل مختلف، گروههای‏‎ ‎‏مختلفی که مشغول بودند آنها را تقسیم بندی می کردند و مسلم بود که حضرت امام‏‎ ‎‏خودشان وقت نداشتند تمام مسائل را بخوانند و نظر بدهند. لذا، خلاصه ای از نامه ها را‏‎ ‎‏مسؤول امور دفتر در قم، که جناب آقای رسولی محلاتی بودند صبحها خدمت حضرت‏‎ ‎‏امام می دادند و نامه ها را در مسائل مختلف تقسیم بندی می کردند، مثلاً راجع به مسکن،‏‎ ‎‏مسائل شرعی و... تا آن زمانی که حضرت امام کسالت قلبی برایشان به وجود آمد و‏‎ ‎‏یکمرتبه ما متوجه شدیم در هوای آن شب زمستانی که ایشان راه را به سختی طی‏‎ ‎‏می کردند حضرت امام را به بیمارستان قلب رساندند و من در آنجا شاهد بودم که حاج‏‎ ‎‏احمدآقا، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا می کردند و تمام هم و غم ایشان این بود که‏‎ ‎‏دکترهای متخصص، حضرت امام را معالجه کنند که الحمدلله در آنجا حال امام بهبود‏‎ ‎‏یافت. سپس به دربند آمدیم و حضرت امام مدتی آنجا بودند، اما آنجا هم حاج احمدآقا‏‎ ‎‏با درایت و هوش و تیزبینی که داشت با وجود کسالتی که در حضرت امام بود، مسائل را‏‎ ‎‏بدون کم و کاست به حضرت امام منتقل می کرد و تمام ساعات را تقسیم بندی خاصی‏‎ ‎‏کرده بود که امام به برنامه های خودشان ادامه می دادند تا اینکه تصمیم گرفته شد که برای‏‎ ‎‏امام منزلی در تهران تهیه شود که خیلی در سطح بالا نباشد و حضرت امام تأکید داشتند بر‏‎ ‎‏اینکه آن منزل، منزلی باشد ساده و بالاخره گشتند تا اینکه به نظر برادران، محله جماران‏‎ ‎‏رسید و بدین ترتیب منزل آقای جمارانی و اخوان و دامادهایشان به عنوان منزل امام در‏‎ ‎‏نظر گرفته شد. در جماران هم می دانیم که امام مبتلا به مرض قلبی بود و اینجا نقش حاج‏‎ ‎‏احمدآقا بسیار باارزش بود، به طوری که دکترهای متخصص را جمع کرد و آنان نشستند‏‎ ‎


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 137

‏و مشکل بیماری حضرت امام را بین خود مطرح کردند و هر روز یکی از دکترهای قلب‏‎ ‎‏شب و روز در جماران بودند تا آنجا که برادر عزیزمان احمدآقا با نظر پزشکان متخصص‏‎ ‎‏به این نتیجه رسیدند که بیمارستانی در اینجا تأسیس شود که البته در این مدت نیز چندین‏‎ ‎‏بار برای امام مشکلات قلبی به وجود آمد و در شرایط امام، همه می دانند که اگر ایشان را‏‎ ‎‏می خواستند به بیمارستان دیگری منتقل کنند، خطراتی را دربر داشت بنابراین، به این‏‎ ‎‏علت بیمارستان تأسیس شد (بیمارستان شماره 2 بقیۀالله) و در زمانی که جنگ علیه ایران‏‎ ‎‏شروع شد، ایشان نقش بسیار پرارزشی را داشتند و همین جا هم با مسؤولان نظامی‏‎ ‎‏می نشستند و نظرات آنها را به حضرت امام منتقل می کردند. حاج احمدآقا ابعاد مختلفی‏‎ ‎‏داشت و در بعد سیاسی واقعاً انسانی صاحب نظر بود و می دانیم که حضرت امام به‏‎ ‎‏سادگی عنوانی به کسی نمی داد. به یاد دارم امام فرمود: احمدآقا از نظر اجتماعی-‏‎ ‎‏سیاسی، صاحب نظر می باشد. و واقعاً هم اینطور بود، ضمن اینکه کارهای امام را انجام‏‎ ‎‏می داد، بزرگترین خصیصه ای که در ایشان بود خلوص بود. احمدآقا از نظر تواضع‏‎ ‎‏انسانی، نمونه بود. ‏

‏یک وقتی رفتیم به خانه ای در محله ای در جنوب شهر (شوش) و او گفت: بهترین خانه‏‎ ‎‏این خانه هاست و ما باید به این مردم محروم کمک کنیم. ایشان حامی مستضعفان بود و‏‎ ‎‏همّ و غمّش این بود که به آنها برسد، به همین علت ایشان بنیاد پانزده خرداد را با نظر و‏‎ ‎‏تأیید حضرت امام تأسیس کرد و بدین ترتیب جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای‏‎ ‎‏صانعی مسؤول شد که خدمات بسیار پرارزشی را نسبت به مستضعفان و محرومان‏‎ ‎‏نمودند و بارها می شد که ایشان می فرمودند: همّ و غمّ ما باید این باشد که خط امام حاکم‏‎ ‎‏باشد و افرادی که با خط امام آشنایی داشتند نظرات آنها را در مسائل کلیدی به حضرت‏‎ ‎‏امام منتقل می کرد. یکی از ویژگیهای خط امام مبارزه با آمریکا بود. یکی از صفات او ضد‏‎ ‎‏استکباری بودن او بود، حامی مستضعفان و محرومان بود. به یاد دارم که ایشان بعد از امام‏‎ ‎‏اعلامیه ای صادر کرد که امور مالی دفتر امام را دیگر قبول نمی کند و بنابراین به آقایان‏‎ ‎‏دیگر ارجاع داد و من شاهد بودم که ایشان بارها می گفت که «من از سهم امام استفاده‏‎ ‎‏نمی کنم که سهم امام مال فقراست و باید به آنان داده شود» و من از نزدیک شاهد بودم که‏‎ ‎‏زندگی ایشان در یک حد متوسط بود. واقعاً خصیصۀ امام را داشت و عمل می کرد و در‏‎ ‎


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 138

‏ضمن اینکه مسائل دفتر را هدایت می کرد و کارهای امام را بررسی می کرد. در همین زمان‏‎ ‎‏در جماران بودم که او چهار سال در محضر آیت الله محمدی گیلانی، منظومه را مباحثه‏‎ ‎‏می کردند و ایشان فرمود که «حاج احمدآقا را فردی صاحب نظر شناختم» و بعد از‏‎ ‎‏حضرت امام به یاد دارم که ایشان توصیه اش این بود که برای نظام کاری بکنم که تقویت‏‎ ‎‏شود و خط امام حاکم شود و یکی از نظرات امام در بعد خارجی مبارزه با آمریکا و قضیۀ‏‎ ‎‏سلمان رشدی مرتد بود که ایشان می فرمود: اگر بخواهیم در دنیا حضور داشته باشیم باید‏‎ ‎‏به افرادی که حزب اللهی واقعی هستند، بها بدهیم و اگر بخواهیم در این جهان حضور‏‎ ‎‏داشته باشیم باید در بعد خارجی نظر امام را که یک سیاست ضد استکباری بود ادامه‏‎ ‎‏دهیم و رهبر انقلاب این سیاست را مو به مو رعایت می کنند. از نظر عاطفی با دوستان و‏‎ ‎‏مراجعه کنندگان با شرح صدر برخورد می کردند. جناب حاج احمدآقا ابعاد مختلف‏‎ ‎‏داشت. ابعاد سیاسی، مبارزاتی و علمی که ان شاء الله امیدواریم برادران و دوستانی که با او‏‎ ‎‏آشنا بودند، حق ایشان را ادا کنند و من یقین دارم که ملت شریف ایران خدمات پرارزش‏‎ ‎‏ایشان را فراموش نخواهند کرد. ‏

‎ ‎

کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 139