حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد هاشمیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد هاشمیان

خاطرات آقای حاج شیخ محمد هاشمیان

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏راجع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج احمد آقا فرزند گرامی حضرت امام،‏‎ ‎‏من از مدتها پیش به ایشان ارادت پیدا کرده ام و ابعاد مختلفی را از خصوصیات ایشان‏‎ ‎‏سراغ دارم: یکی در مورد خلقیات اسلامی ایشان است که در درجه اعلا بود و از هرگونه‏‎ ‎‏هواپرستی و تبعیت نفس پرهیز می کرد. با اینکه فرزند امام بودند، هیچ وقت حاضر‏‎ ‎‏نمی شدند در جامعه، مردم برای ایشان اجتماع کنند و از ایشان استقبال شود و از این‏‎ ‎‏جهت مورد احترام قرار گیرند و در هر شهری که در رکاب ایشان بودیم، می دیدیم که‏‎ ‎‏ایشان سعی می کردند کسی از ورودشان مطلع نشود. ایشان به عنوان فردی ناشناس، به‏‎ ‎‏میان مردم می رفت، پای صحبت مردم مستضعف می نشست و به درددل آنان رسیدگی‏‎ ‎‏می کرد. خلاصه در سفرهایی که خدمتشان بودیم، اینگونه رفتارهای پسندیده و علی گونه‏‎ ‎‏از ایشان مشاهده می کردیم. ‏

‏مطلب دوم دربارۀ عبادات فردی و فرایض دینی ایشان است؛ حاج احمد آقا‏‎ ‎‏می کوشیدند که نمازهایشان را اول وقت بخوانند و هیچ وقت قبل از طلوع فجر‏‎ ‎‏نمی خوابیدند و مشغول عبادت بودند و اوقاتشان منظم بود. ‏

‏ایشان نسبت به انقلاب و آرمانهای حضرت امام(س) با تمام وجود وفادار بودند و‏‎ ‎‏سعی می کردند فرمانهای امام را اجرا کنند و دستوراتشان را عملی نمایند و هیچ وقت در‏‎ ‎‏انجام دادن این فرامین و دستورها، هر چقدر هم که مشقّت بار و پرزحمت بود، کوتاهی‏‎ ‎


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 552

‏نمی کردند. من ایشان را از ارکان مهم انقلاب می دانم؛ زیرا اگر ایشان نبودند حفظ جان‏‎ ‎‏امام از شرّ و توطئه منافقان و بدخواهان مشکل بود. درست است که خداوند، حضرت‏‎ ‎‏امام(س) را حفظ می کرد؛ اما با توجه به «ا‏بی الله ان یجری الامور الا باسبابها‏» خداوند،‏‎ ‎‏حاج احمد آقا را وسیله حفظ جان امام قرار داده بود. برنامه های ملاقاتی امام نیز اگر غیر‏‎ ‎‏از آن بود که ایشان ترتیب داده بودند، ممکن بود مشکل آفرین باشد. سیاست ایشان این‏‎ ‎‏بود که بیت امام را درست حفظ کنند و از افراد خوب و صادقی که می شناختند، در امور‏‎ ‎‏مربوط به بیت امام، استفاده می کردند. کارهای خیلی مهم را خود ایشان انجام می دادند و‏‎ ‎‏بسیار دقیق بودند که دستورهای امام را به اجرا درآورند و به همۀ آنها عمل کنند. تبعیت‏‎ ‎‏محض از امام، ایشان را وادار می کرد، شب و روز در خدمت امام باشند و در مسافرتهای‏‎ ‎‏ایشان که بنا به ضرورت صورت می گرفت و ما در خدمتشان بودیم، ملاحظه می کردیم که‏‎ ‎‏رابطۀ خودشان را با حضرت امام(س) قطع نمی کردند، دائم احوال امام را می پرسیدند و‏‎ ‎‏اوضاع بیت و ملاقات کنندگان را زیرنظر داشتند و مراقب بودند تا افراد نامناسبی حضور‏‎ ‎‏امام نروند و حرفهای دلخراشی که امام را اذیت کند و آزار بدهد، نزنند. حضرت امام هم‏‎ ‎‏به ایشان خیلی علاقه داشتند و ایشان را صاحب نظر در امور انقلاب و بسیار مؤثر‏‎ ‎‏می دانستند، چنانکه فرمودند: «من تو را در امور انقلاب و سیاست اسلامی صاحب نظر‏‎ ‎‏می دانم». اعتماد امام به ایشان به حدی بود که اجازه تام داشتند، آثار حضرت امام را بنا بر‏‎ ‎‏مصلحت تغییر دهند به طوری که موجب انعکاس نظر امام است، منتشر کنند که این امر‏‎ ‎‏نشان می دهد که حضرت امام(س) غیر از رابطه پدر و فرزندی، ایشان را خیلی باایمان و ‏‎ ‎‏متقی و مورداعتماد می دانستند که این مسائل مهم را به ایشان ارجاع می دادند. عده ای‏‎ ‎‏حرفهای ناروا می زدند و می گفتند ایشان به امام خط می دهد و این صحیح نیست؛ من‏‎ ‎‏شاهد بودم که هیچ وقت در مقابل امام اظهارنظری نمی کردند و امام در تمام موضوعات،‏‎ ‎‏خودشان تصمیم گیرنده بودند. ایشان فتوا و دستورهای امام را به نحو اتمّ و اکمل، اجرا‏‎ ‎‏می کردند و من کمتر دیده ام و اصلاً ندیده ام که انسانی اینگونه در خدمت پدر باشد و به‏‎ ‎‏هیچ وجه از خودش رأی و نظری در مقابل ایشان ندهد. ‏

‏تمام بیماریهای حاج احمد آقا، از زحمات بسیاری ناشی شده است که در طول‏‎ ‎‏خدمت به امام، متحمل شدند. ایشان سلامتی خود را برای انقلاب و اجرای دستورهای‏‎ ‎


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 553

‏امام از دست دادند. ‏

‏بعد از رحلت حضرت امام(س) حمایت خود را نسبت به مقام معظم رهبری اعلام‏‎ ‎‏کردند و تا آخرین لحظه عمر با تمام وجود، پشتیبان مقام معظم رهبری بودند و عقیده شان‏‎ ‎‏این بود که غیر از حضرت آیت الله العظمی آقای خامنه ای، شخص دیگری نمی تواند راه‏‎ ‎‏امام را ادامه دهد. به ما نصیحت می کردند «از مقام معظم رهبری تبعیت کنید و ایشان را‏‎ ‎‏تقویت نمایید.» ایشان به هیچ وجه حاضر نبودند مقام معظم رهبری، حتی به اندازه‏‎ ‎‏ذره ای تضعیف بشود و با خضوع و خشوع تمام، پشتیبان رهبر بودند. با اینکه خودشان‏‎ ‎‏موقعیت والایی داشتند، از آن هیچ گونه استفاده ای نکردند؛ بلکه آن را در جهت تقویت‏‎ ‎‏نظام و پشتیبانی از مقام معظم رهبری به کار گرفتند و با تمام وجود، هم در زمان امام و هم‏‎ ‎‏بعد از امام، در خدمت انقلاب و رهبری بودند؛ اینها از امتیازات بزرگ ایشان بوده است و‏‎ ‎‏در نظام جمهوری اسلامی، کمتر کسی را با این ویژگیها دیده ایم و یا اصلاً ندیده ایم. ایشان‏‎ ‎‏هر کاری انجام می داد حکیمانه و برای مصلحت نظام بود؛ زیرا تربیت شدۀ حضرت امام‏‎ ‎‏بودند. ‏

‏حاج احمد آقا، از نظر اخلاقی، در درجۀ اعلاء بودند و از نظر اجتماعی، بسیار عالی‏‎ ‎‏عمل می کردند و در تمام مدتی که ما با ایشان از نزدیک آشنا بودیم و خدمت ایشان ارادت‏‎ ‎‏داشتیم، ضعفی از ایشان ندیدیم، بلکه آنچه دیدیم خلوص، تأکید بر تقویت نظام و‏‎ ‎‏خدمت به ولایت فقیه بود. ‏

‏فقدان ایشان برای نظام جمهوری اسلامی چیز کوچکی نیست؛ زیرا شخصیت بسیار‏‎ ‎‏بزرگواری را از دست داده ایم، از خداوند منّان علوّ درجات ایشان را خواهانیم. ‏


کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 554

‎ ‎

کتابگنجینه دل: مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 555