مسائل مستحدثه
ولایت فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ولایت فقیه

ولایت فقیه

[سؤال 12828]‏ ‏ ‏ 7418‏

‏پاسخ استفتا: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 20، ص 459 ]‏

‏زمان: 29 دی 1366 / 28 جمادی الاول 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: شرط اِعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط‏

‏مخاطب: خاتم یزدی، عباس ـ توسلی، محمدرضا ـ عبایی خراسانی، محمد ـ‏‎ ‎‏کشمیری، محمد جواد ـ قاضی عسگر، سید علی (نمایندگان امام خمینی در دبیرخانۀ‏‎ ‎‏مرکزی ائمۀ جمعه)‏

‏[حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامع‏‏ۀ‏‎ ‎‏اسلامی ولایت دارد. ادام الله‌ ظلّکم علی رؤوس المسلمین.‏

‏نمایندگان حضرت عالی در دبیرخان‏‏ۀ‏‏ ائم‏‏ۀ‏‏ جمع‏‏ۀ‏‏ سراسر کشور، عباس خاتم یزدی ـ توسلی ـ‏‎ ‎‏عبایی ـ کشمیری ـ قاضی عسگر ]‏

   بسمه تعالی 

ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.

   روح الله‌ الموسوی الخمینی

[سؤال 12829]‏ ‏ ‏ 7419‏

‏ ‏ ‏ بسم الله‌ الرحمن الرحیم ‏

‏سیدی ومولای إمام الاُمة أدام الله‌ وجودکم الشریف‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 771

‏سلام الله‌ علیکم ورحمته وبرکاته‏

‏أفتونا حفظکم الله‌ إذا علم المکلّف من شخص یعتمد به أنّ الولی الفقیه العادل له‏‎ ‎‏تصوراً وترجیحات معیّنة فی قضیّة من القضایا السیاسیة، فهل یجب علیه شرعاً ـ فی‏‎ ‎‏موقفه العملی  ـ الالتزام بتلک الترجیحات التی تمثّل توجّهات الولی؟ وهل تحرم‏‎ ‎‏مخالفتها قبل أن یصدر الولی حکماً بها؟ أم لابد أن یصدر الولی الشرعی حکماً بهذا‏‎ ‎‏الخصوص لیجب علی المسلمین جمیعاً اتّباعه؟‏

‏أطال الله‌ عمرکم الشریف ووفّقنا للسیر تحت لواء الإسلام بقیادتکم المبارکة وسلام‏‎ ‎‏الله‌ علیکم ورحمته وبرکاته‏

بسمه تعالی، فی المسائل التی یجب فیها الرجوع إلی الولیّ الفقیه، لا یجوز المبادرة إلیها بدون موافقة الفقیه الجامع للشرائط.

[سؤال 12830]‏ ‏ ‏ 7420‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 9 / 1358‏

‏حضرت آیت الله‌ خمینی‏

‏آیا اصل 110 قانون اساسی، ناقض حاکمیت ملی نیست؟ آیا منتج به استبداد‏‎ ‎‏قانونی تر و سیاه تر از پهلوی نخواهد شد؟ چرا به این ملت مستضعف و قربانی داده و‏‎ ‎‏پشت سر شما ایستاده، رحم نمی کنید؟ این تنها حرف من نیست، بلکه خواستۀ تمام‏‎ ‎‏آن هایی است که به قانون اساسی رأی «نه» دادند و اکثر آن هایی که اصلاً شرکت‏‎ ‎‏نکردند.‏

‏بیایید لااقل به خاطر خودتان و یا اسلام، به این اصل فوق قلم بطلان بکشید و تنها‏‎ ‎‏شورای نگهبان بتواند نگهبان مسیر درست و اسلامی قوانین تصویب شده باشد.‏

بسمه تعالی، با مراجعه به آرای ملت دربارۀ قانون اساسی و رأی دادن اکثریت قاطع ملت به آن، اختیارات رهبری، نه تنها مناقض با حاکمیت ملی نیست، بلکه حذف آن مخالف با حاکمیت ملی و نقض آن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 772

[سؤال 12831]‏ ‏ ‏ 7421‏

‏نامه: [ نقل از صحیفه امام، ج 15، ص 297] ‏

‏زمان: 19 مهر 1360 / 12 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی‏

‏مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)‏

‏[ بسمه تعالی محضر شریف حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏چنان که خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا‏‎ ‎‏دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع‏‎ ‎‏مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی‏‎ ‎‏به ترک آن ها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اِعمال ولایت و تنفیذ مقام‏‎ ‎‏رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا‏‎ ‎‏می شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و‏‎ ‎‏ارشاد فرمایید.‏

‏ ‏ ‏ 5 / 7 / 60 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی] ‏

‏ ‏ ‏ ‏بسم الله‌ الرحمن الرحیم

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 773

موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته.

   19 مهر ماه 1360 ـ روح الله‌ الموسوی الخمینی

[سؤال 12832]‏ ‏ ‏ 7422‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1358‏

‏حضور محترم زعیم عالی قدر، آیت الله‌ العظمی خمینی، دامت برکاته‏

‏نظر شما در مورد سؤال ذیل چیست؟ در صورتی که دولت اسلامی با توجه به‏‎ ‎‏قوانین گوناگون اسلامی، از قبیل منع احتکار و ربا و وجوب خمس و زکات، دید در‏‎ ‎‏دست شخص یا گروهی، تکاثر ثروت وجود دارد و با ایشان برخورد کرد، پس از یک‏‎ ‎‏دورۀ ارشادی (لطفاً مدت تقریبی آن را معین کنید) آیا می تواند به زور بدون رضایت‏‎ ‎‏آن ها، ثروتشان را تعدیل نماید؟ ‏

بسمه تعالی، مالکیت در اسلام محترم است و در بعض موارد، چنانچه صلاح اسلام و مسلمین اقتضا کند، ولیّ امر می تواند مطابق مصلحت عمل نماید.

[سؤال 12833]‏ ‏ ‏ 7423‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏برای تصدی اموری که نوعاً انتصابی است (مانند مشاغل دستگاه های اجرایی و‏‎ ‎‏قضایی) اگر ضروری است که ناصب شرایط تقوا، علم و لیاقت را برای منصوب‏‎ ‎‏رعایت نماید، آیا ناصب باید واجدین شرایط را از بین اطرافیان قابل دسترسی خود‏‎ ‎‏بیابد یا خیر  الموجودین را در جامعه جست وجو کند؟‏

بسمه تعالی، اگر به نظر ناصب واجد شرایط باشند فرقی در بین نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 774

[سؤال 12834]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 861

‏6. حاکم و ولیّ فقیه ولایت تصرف در اموال و انفس به طور کلّ و مطلق دارد؟‏

بسمه تعالی، هر جا که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند حق اعمال ولایت دارد.

[سؤال 12835]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1486

‏6. المجتهد الجامع للشرائط إذا أصدر أمراً إلزامیاً بالجهاد أو بأیّ شیءٍ آخر، فهل‏‎ ‎‏یجب علی غیر مقلدیه، امتثال أمره؟‏

بسم الله‌ تعالی، ینفذ حکم ولیّ الأمر فی حقّ الجمیع، حتّی علی المجتهدین الاُخر.

[سؤال 12836]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3021

‏2. هل تفصّلون بین المرجعیة الدینیة و القیادة السیاسیة للإسلام، بمعنی أن یکون‏‎ ‎‏المقلَّد غیر القائد؟‏

بسم الله‌ الرحمن الرحیم، لا تفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة إلاّ للمجتهد الجامع لشرائط التقلید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 775