مسائل مستحدثه
بانک ‏ها
کارمزد دریافتی از سوی بانک و غیر آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کارمزد دریافتی از سوی بانک و غیر آن

کارمزد دریافتی از سوی بانک و غیر آن

[سؤال 11945]‏ ‏ ‏ 6899‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 9 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته العالیه، بعد از‏‎ ‎‏ابلاغ سلام، به عرض عالی می رساند:‏

‏این حقیر صندوق قرض الحسنه ای در مسجد افتتاح کرده و اهالی استقبال خوبی‏‎ ‎‏نموده اند و نظر به این که برای اجاره منزل و لوازم التحریر و دفترچه های مربوطه و‏‎ ‎‏غیره احتیاج به پول است، در نظر دارند یک درصد از اشخاص وام گیرنده دریافت‏‎ ‎‏نمایند جهت تأمین مخارجات مرقوم. آیا شرعاً جایز است یک درصد گرفته شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ و در صورت عدم جواز رهنمودهایی برای تأمین مخارجات لازمه مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید. ادام الله‌ ظلکم علی رؤوس الانام. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، گرفتن بهره ربا و حرام است و اگر جداً کارمزد و متعارف است اشکال ندارد.

[سؤال 11946]‏ ‏ ‏ 6900‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏اگر صندوق قرض الحسنه ای قرارش بر این است که وام گیرندگان در پرداخت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 349

‏کارمزد مخیر باشند و با میل خودشان هر مقدار خواستند برای هزینۀ صندوق بپردازند‏‎ ‎‏چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر ملزم به پرداخت نیستند و با میل و رضای خودشان پرداخت می کنند اشکال ندارد.

[سؤال 11947]‏ ‏ ‏ 6901‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی، سلام علیکم ‏

‏این جانبان امضا کنندگان اعضای کمیته رفاه اداره کل مخابرات آذربایجان غربی از‏‎ ‎‏طرف اداره مربوطه مأمور تحقیق و تصویب مبلغی به عنوان وام مسکن جهت تکمیل‏‎ ‎‏و یا خرید مسکن جهت همکاران اداری می باشیم و بابت وام پرداختی 4% به عنوان‏‎ ‎‏کارمزد و بیمه بدون در نظر گرفتن زمان باز پرداخت وام فقط برای یک بار در ابتدا از‏‎ ‎‏وام گیرنده دریافت و به حساب کمیته واریز می شود، در صورتی که اعضای کمیته‏‎ ‎‏مزبور کارمند اداره بوده و بابت شرکت در جلسات و انجام سایر امورات مربوطه‏‎ ‎‏وجهی دریافت ننمایند. استدعا دارم اعلام فرمایید وصول مبلغ مزبور به عنوان فوق‏‎ ‎‏الذکر (کارمزد و بیمه) از نظر شرعی چگونه است؟ ضمناً عمل اعضای کمیته مزبور‏‎ ‎‏چگونه می باشد؟ به عنوان مثال برای 50000 تومان وام مبلغ 2000 تومان نقداً از وام‏‎ ‎‏گیرنده دریافت می شود.‏

بسمه تعالی، مبلغ اضافی اگر بابت بهرۀ وام نباشد با توافق طرفین اشکال ندارد.

[سؤال 11948]‏ ‏ ‏ 6902‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفتا از حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏چون در نظر است صندوق قرض الحسنه ای به یاری اشخاص خیّر به منظور‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 350

‏استفاده مؤمنین تأسیس گردد، برای تأمین حقوق چند نفر کارکنان این صندوق و سایر‏‎ ‎‏مخارج چنین به نظر می رسد که به میزان یک درصد مبلغ وام، از متقاضیان وام کارمزد‏‎ ‎‏اخذ شود. مستدعی است فتوای حضرت مستطاب عالی را در موارد زیر بیان فرمایید‏‎ ‎‏تا ان شاء الله‌ مورد عمل قرار گیرد:‏

‏1. آیا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟‏

بسمه تعالی، ربا به هر صورت و اسم حرام است؛ ولی مزد کار به نحوی که عقلایی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.

[سؤال 11949]

‏2. در صورت عدم تجویز مورد فوق، آیا می توان به وام گیرندگان توصیه کرد که هر‏‎ ‎‏مبلغ که خودشان بخواهند به عنوان کارمزد بپردازند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ ولی اگر وسیله ای برای فرار از ربا باشد جایز نیست.

[سؤال 11950]

‏3. چنانچه مورد اخیر نیز مجاز نیست، اگر راه حل ثالثی وجود دارد استدعا دارد‏‎ ‎‏ارائه طریق فرمایند.‏

‏4. در صورت تجویز هر یک از موارد بالا چنانچه پس از وضع مخارج صندوق‏‎ ‎‏مبلغی جزئی یا کلی زاید بر مخارج باقی بماند تکلیف مبالغ چیست؟ و آیا می توان آن‏‎ ‎‏را به صاحبان سرمایه صندوق پرداخت یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر جداً کارمزد است، اختیار آن با مؤسسه است.

[سؤال 11951]‏ ‏ ‏ 6903‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 1 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت امام خمینی، دامت افاضاته، با‏‎ ‎‏احترام؛ خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ بفرمایید:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 351

‏1. صندوق های قرض الحسنه وام بدون بهره معمولاً با استهلاک حدود 10 ماه به‏‎ ‎‏متقاضیان پرداخت می نمایند، آیا صندوق می تواند جهت هزینه های جاری صندوق‏‎ ‎‏(که شامل حقوق کارکنان، اجار‏‏ۀ‏‏ محل، آب، برق، تلفن، لوازم التحریر و غیره می باشد)‏‎ ‎‏یک درصد از مبلغ پرداختی را به عنوان کارمزد جهت تأمین هزینه های فوق، از وام‏‎ ‎‏گیرنده دریافت نماید و حال آن که هزینه برای صندوق در مورد وام با مبلغ های‏‎ ‎‏مختلف یکنواخت می باشد؟‏

بسمه تعالی، بهره گرفتن برای وام حرام است و با تغییر نام، حلال نمی شود ولی کارمزد به نرخ عادلۀ کار با توافق طرفین مانع ندارد.

‏2. تکلیف شرعی وضو و تیمم فردی که فاقد یک دست یا هر دو دست می باشد چیست؟‏

بسمه تعالی، تفصیل حکم هر یک از صور در رساله مذکور است.

‏3. خرید و فروش کوپن های بنزین و ارزاق عمومی جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است و مخالفت آن جایز نیست.

‏4. از شهرستان اراک به اصفهان آمده ام و مدت تقریباً سیزده سال است که در ذوب آهن خدمت‏‎ ‎‏می نمایم و وطنم اراک می باشد و اکنون در فولادشهر زندگی می کنم و در زندگی تصمیم قطعی ندارم که‏‎ ‎‏در کدام شهر زندگی خود را ادامه دهم ـ البته فعلاً قطعه زمینی از دولت به بنده داده اند ولی باز تصمیم‏‎ ‎‏قطعی نگرفته ام که بمانم یا خیر ـ آیا نماز و روزۀ این جانب ایرادی دارد اگر از فولادشهر به کارخانه بروم‏‎ ‎‏و قبل از اذان ظهر به خانه برگردم؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، در محل سکونت و بین راه و محل کار حکم مسافر دارید و بدون قصد اقامت ده روز در یک محل نماز و روزه قصر است.

[سؤال 11952]‏ ‏ ‏ 6904‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏با توجه به این که صندوق های قرض الحسنه در طول سال، وام هایی با مبلغ ها و‏‎ ‎‏مدت های مختلف می پردازند و محاسب‏‏ۀ‏‏ دقیق هزین‏‏ۀ‏‏ هر وام غیر ممکن است، چنانچه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 352

‏مجموع‏‏ۀ‏‏ هزینه های سالیانه را برابر مجموع مبلغ وام های پرداخت شده در طول سال‏‎ ‎‏سرشکن نموده و بدون در نظر گرفتن مدت وام ها، بلکه فقط به نسبت مبلغ هر وام،‏‎ ‎‏درصدی هزینه بگیرد (به عنوان مثال: برای وام به مبلغ 000 / 200 ریال به مدت یک ماه‏‎ ‎‏000 / 2 ریال و برای همین مبلغ به مدت بیست ماه هم 000 / 2 ریال کارمزد بگیرد؛ در‏‎ ‎‏حالی که از لحاظ کاری، وام بلند مدت خیلی بیشتر کار می برد) چه صورتی دارد؟‏

‏ ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی ایران‏

بسمه تعالی، میزان در کارمزد، آن است که به نظر عرف مزدِ کار باشد و جداً برای کار، مزد بگیرند و تعیین درصد، حکم بهره را دارد.

[سؤال 11953]‏ ‏ ‏ 6905‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و امید مستضعفین جهان، امام‏‎ ‎‏خمینی، ایدکم الله‌ تعالی، سلام علیکم‏

‏از صندوق قرض الحسن‏‏ۀ‏‏ محبان المهدی علیه السلام جهت استفتای کارمزد‏

‏1. درصد کارمزد معینی که جهت تأمین مخارج روزمره و حقوق پرسنل‏‎ ‎‏صندوق های قرض الحسنه، از وام گیرنده دریافت می شود شرعاً چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، درصد، کارمزد نیست و بهرۀ پول، حرام است، هر چند به اسم کارمزد گرفته شود.

‏2. اگر به عنوان هدیه جهت تأمین مخارج صندوق ها مبلغی از وام گیرنده به طور دلخواه او مطالبه شود‏‎ ‎‏چطور است؟‏

بسمه تعالی، اگر جداً هدیه باشد، نه ربا یا فرار از ربا، مانع ندارد.

[سؤال 11954]

‏3. از موقع تأسیس صندوق تا به حال به صورت سؤال اول عمل گردیده، لذا وظیفۀ‏‎ ‎‏ما چیست؟ مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر ربا گرفته اند مالک نشده اند و باید به صاحبان آن رد کنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 353

[سؤال 11955]‏ ‏ ‏ 6906‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی،‏‎ ‎‏دام ظله العالی‏

‏سلامتی آن وجود مبارک را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماییم. پس از‏‎ ‎‏تقدیم عرض سلام؛ معروض می دارد که صندوق های قرض الحسنه وام به افراد‏‎ ‎‏پرداخت می کنند؛ از کسانی که 000 / 10 تومان وام می گیرند، یک صد تومان و از کسانی‏‎ ‎‏که سه هزار تومان می گیرند، سی تومان و خلاصه یک درصد جهت هزین‏‏ۀ‏‏ صندوق به‏‎ ‎‏عنوان کارمزد می گیرند؛ وقتی از آن ها سؤال می شود که چرا با این که وقت برای‏‎ ‎‏پرداخت وام و تکمیل مدارک و اوراق دیگر برای هر دو نفر که وام می گیرند یکسان‏‎ ‎‏است، از کسی که پول بیشتر می گیرد مزد کار بیشتر می گیرید، در صورتی که کار برای‏‎ ‎‏هر دو یکسان انجام می دهید؟ جواب می گویند: در جذب پول از مردم، احتمالاً برای‏‎ ‎‏آن که پول بیشتر می گیرد، وقت بیشتر صرف می شود و نقل شده است که امام یک‏‎ ‎‏درصد اجازه داده است؛ آیا صحیح است یا خیر؟ و در صورت عدم، راه شرعی آن‏‎ ‎‏چطور است؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و کارمزد اگر جداً مزد کار باشد ـ  نه مجرد تغییر اسم ـ و متعارف باشد، مانع ندارد؛ ولی درصد مزبور بهره محسوب است.

[سؤال 11956]‏ ‏ ‏ 6907‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و ناجی مستضعفان جهان، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، روحی له الفداء‏

‏در سال 1350 صندوق تعاونی ای افتتاح نمودیم و اعضای آن منحصراً عبارتند از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 354

‏پدر و فرزند، خواهر و برادر، عمو و پسرعمو. این صندوق ابتدا با 10 عضو کار خود را‏‎ ‎‏شروع کرد و هر عضو، یک هزار ریال بدواً و ماهانه یک صد ریال به صندوق واریز‏‎ ‎‏می نمود. به تدریج اعضای صندوق اضافه شده که اینک به 60 عضو رسیده و مبلغ‏‎ ‎‏ماهانه از یک صد ریال به 200 ریال افزایش یافته است. هر عضو حق خرید بیش از‏‎ ‎‏یک سهم را ندارد.‏

‏هدف صندوق:‏

‏1. جمع شدن اعضا، اول هر ماه در منزل یکی از اعضا و بررسی مشکلات خانواده.‏

‏2. دادن وام در حد امکان به عضوی که احتیاج مبرم دارد. این وام از طریق خرید‏‎ ‎‏چک و سفته انجام می گیرد که مبلغی حدود چهار درصد در سال اضافه از مبلغ اصلی‏‎ ‎‏دریافت می شود، در پایان سال مالی، حدود نیمی از کارمزدی که وام گیرنده پرداخت‏‎ ‎‏کرده از محل کارمزدها به سهم خودش اضافه می شود. هیچ یک از اعضا حق برداشت‏‎ ‎‏از اصل سرمایه و یا کارمزدها را ندارند تا بدین وسیله، سرمای‏‏ۀ‏‏ صندوق افزایش یابد و‏‎ ‎‏اعضا بتوانند وام بیشتری دریافت نمایند.‏

‏3. به هر پسر و دختر عضو که بخواهند ازدواج نمایند، مبلغ ده هزار تومان وام‏‎ ‎‏بدون کارمزد و خارج از نوبت با بازپرداخت 20 ماه می پردازد.‏

‏4. اگر چنانچه برای یکی از اعضا پیشامد غیر مترقبه ای شود که نتواند مخارج آن را‏‎ ‎‏تأمین نماید، از محل کارمزدها بلاعوض به ایشان کمک می شود.‏

‏با توجه به مراتب فوق، مخصوصاً بند 2 و 4 و با عنایت به این که هدف صندوق‏‎ ‎‏حتی الامکان حل گرفتاری های اعضا می باشد و اگر کارمزدها و 200 ریال ماهانه‏‎ ‎‏نباشد، محل دیگری برای افزایش سرمایه و حل گرفتاری ها وجود ندارد و بیشتر‏‎ ‎‏اعضا، فامیل درجه یک و دو هستند و از هم ارث می برند، خواهشمند است بفرمایید‏‎ ‎‏آیا کارمزد دریافتی از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ اگر اشکال دارد، لطفاً طریق‏‎ ‎‏صحیح آن را راهنمایی فرمایید. دستتان را می بوسد.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 355

بسمه تعالی، آنچه به عنوان کارمزد گرفته می شود اگر درصد پول و بهره است، جایز نیست و کارمزد اگر جدی و به قدر متعارف کارمزد باشد، مانع ندارد و جهات دیگر مورد سؤال اشکال ندارد.

[سؤال 11957]‏ ‏ ‏ 6908‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 9 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دامت برکاته العالیه‏

‏بعد از ابلاغ سلام به عرض عالی می رساند این جانب صندوق قرض الحسنه ای‏‎ ‎‏افتتاح و اهالی استقبال خوبی نموده اند و نظر به این که برای اجاره منزل و لوازم‏‎ ‎‏التحریر  و دفترچه های مربوطه و غیره احتیاج به پول دارد در نظر دارند یک درصد از‏‎ ‎‏اشخاص وام گیرنده دریافت نمایند جهت تأمین مخارجات مرقوم، آیا شرعاً جایز‏‎ ‎‏است یک درصد گرفته شود یا خیر؟ و در صورت عدم جواز، رهنمودهایی برای‏‎ ‎‏تأمین مخارجات لازمه مرقوم فرمایید. ادام الله‌ ظلکم العالی علی رؤوس الانام،‏‎ ‎‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته، خواهشمند است به آدرس ذیل جواب مرحمت‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، گرفتن بهره ربا و حرام است و اگر جدّاً کارمزد و متعارف است اشکال ندارد.

[سؤال 11958]‏ ‏ ‏ 6909‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 7 / 1358‏

‏از صندوق قرض الحسنه به دفتر امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی‏

‏موضوع: استفتا است به این که آیا می توان از وام گیرندگان قرض الحسنه مبلغی به‏‎ ‎‏عنوان هزینه ساختمان این مؤسسه دریافت نمود؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن قرض شرط می شود یا قرض مبنی بر آن واقع می شود جایز نیست. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 356

[سؤال 11959]‏ ‏ ‏ 6910‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ محرم الحرام 1403 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌، السید روح الله‌ الموسوی الخمینی ‏

‏پس از عرض سلام، متمنّی است به مسأل‏‏ۀ‏‏ ذیل، جواب بفرمایید:‏

‏صندوق قرض الحسنه ای مشغول به کار می شود، و قهراً مستلزم مخارجی است‏‎ ‎‏از  قبیل: اجاره ـ حقوق کارمند ـ هزین‏‏ۀ‏‏ آب، برق و تلفن و... سایر مخارج، آیا می توانند‏‎ ‎‏از شخصِ قرض گیرنده برای مخارجِ فوق به انداز‏‏ۀ‏‏ یک درصد أخذ کنند؟ و بر فرض‏‎ ‎‏عدم جواز، آیا می توانند (نسبت به تعداد أقساط پول) برگه های أقساط را، به‏‎ ‎‏قرض گیرنده بفروشند؟ ‏

بسمه تعالی، بهرۀ وام زیاد باشد یا کم، حرام است، ولی فروش اوراق اقساط، به قیمت عادله با توافق طرفین، و یا دریافت کارمزد مناسب برای هر بار مراجعه با توافق طرفین، مانع ندارد. 

[سؤال 11960]‏ ‏ ‏ 6911‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 12 / 1367‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت آیت الله‌ امام خمینی‏

‏خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ لازم مبذول فرمایید.‏

‏1. صندوق های قرض الحسنه جهت تأمین هزین‏‏ۀ‏‏ صندوق، از قبیل حقوق کارمندان‏‎ ‎‏و سایر احتیاجات، مبلغ ثابتی به عنوان کارمزد از وام گیرنده دریافت می کنند، آیا‏‎ ‎‏می توان این مبلغ را درصد حساب کرد و اگر برای مبلغ پنجاه هزار ریال، پانصد ریال‏‎ ‎‏می گیرند برای صد هزار ریال، یک هزار ریال بگیرند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است و با تغییر اسم حلال نمی شود و اگر واقعاً حق الزحمه و متعارف، مبلغی بگیرند مانع ندارد.

‏2. فردی هستم اهل کرمان، 13 سال می باشد که استخدام کارخانۀ ذوب آهن اصفهان هستم و در فاصلۀ‏‎ ‎‏12 کیلومتری محل کار، سکونت دارم و همه روزه بایستی در این مسیر رفت و آمد نمایم، تکلیف نماز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 357

‏و روزۀ این جانب و سایر همکارانم که تقریباً همین حالت را دارند چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در یک محل، قصد اقامت ده روز نمایید به طوری که در مجموع ده روز در همان محل بمانید، نماز و روزه صحیح است و رفت و آمد تا کمتر از چهار فرسخ ضرر ندارد ولی چنانچه از اول قصد دارید که هر روز رفت و آمد کنید، قصد محقّق نیست و نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

‏3. آیا خرید و فروش کوپن بنزین و سایر ارزاق عمومی جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

‏4. عضویت جهت تصمیم گیری در کمیسیون وام مسکن و اداری کارکنان ذوب آهن، با توجه به این که‏‎ ‎‏4% بهره به عنوان کارمزد دریافت می نماید، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر دخالت در گرفتن و دادن ربا نباشد مانع ندارد.

[سؤال 11961]‏ ‏ ‏ 6912‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏افرادی با تشکیل یک شرکت تعاونی ـ سهامی ـ که افراد عضو، حق السهم خودشان‏‎ ‎‏را هر ماه می پردازند، این شرکت احتیاجات مادّی اعضایش را با دادن وام به آن ها تا‏‎ ‎‏حدودی برطرف می کند (سرمای‏‏ۀ‏‏ شرکت محدود و کارش صرفاً در حال حاضر همین‏‎ ‎‏دادن وام می باشد) و مبلغی در حدود 5 یا 10 درصد را به عنوان کارمزد دریافت‏‎ ‎‏می کند، که اضافه اش بر سرمای‏‏ۀ‏‏ اعضا افزوده می گردد؛ آیا دادن و گرفتن این زیادی‏‎ ‎‏ـ  اگر از روی میل باشد یا نباشد ـ حرام است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و با تغییر نام حلال نمی شود؛ ولی اگر واقعاً کارمزد باشد با توافق طرفین مانع ندارد.

[سؤال 11962]‏ ‏ ‏ 6913‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، مدّ ظله العالی‏

‏ضمن عرض سلام؛ سلامتی و موفقیت آن جناب و اسلام عزیز را از خداوند‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 358

‏متعال  مسئلت می نماید. ‏

‏صندوق های قرض الحسنه که از محل سپرده اشخاص می باشد و به اشخاص وام‏‎ ‎‏می دهند، هر کدام بر حسب موقعیت صندوق، وجوهی را جهت هزینه های خود،‏‎ ‎‏تحت عنوان کارمزد از وام گیرندگان دریافت می دارند. البته عموماً آنچه از کارمزدهای‏‎ ‎‏دریافتی باقی می ماند پس از کسر هزینه صندوق به نفع صندوق و بیمه مالی آن‏‎ ‎‏می باشد و از این بابت هیچ گونه وجهی به دارندگان سپرده پرداخت نمی شود و این‏‎ ‎‏عمل به نفع جامعه و همین وام گیرندگان است و همچنین حفظ سپرده اشخاص و‏‎ ‎‏حفظ امانت. خواهشمند است نظر مبارک خود را دربار‏‏ۀ‏‏ وجوه دریافتی به عنوان‏‎ ‎‏کارمزد، مرقوم فرمایند. در ضمن، عمل پر کردن فرم برای مبلغ های متفاوت، از نظر‏‎ ‎‏کار یکسان می باشد، در این مورد نیز نظر خود را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر بابت بهرۀ وام باشد، با تغییر نام حلال نمی شود؛ ولی اگر واقعاً بابت مزد کار باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.

[سؤال 11963]‏ ‏ ‏ 6914‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، زید عزّه، ضمن تقدیم سلام و آرزوی‏‎ ‎‏طول عمر و موفقیت آن جناب تا قیام حضرت مهدی، عجل الله‌ تعالی فرجه الشریف به‏‎ ‎‏عرض می رساند:‏

‏1. در شهر باختران صندوقی است به نام تعاون اسلامی که به منظور دادن وام‏‎ ‎‏قرض الحسنه و معاملات مضاربه ای تشکیل گردیده و چون تعدادی کارمند دارد و به‏‎ ‎‏نحو مرتب و ضروری، ماهیانه مخارجی جهت‏‎ ‎‏حقوق، دفاتر، کرای‏‏ۀ‏‏ تلفن و غیره دارد‏‎ ‎‏و از طرفی بعضی از وام ها سوخت می گردد و درآمد بانک از طریق کارمزد به نحو ذیل‏‎ ‎‏وصول می گردد:‏

‏تا دو ماه وام، یک درصد کارمزد، مبلغ هر قدر؛‏

‏از دو ماه و یکروز تا بیست ماه، دو درصد، مبلغ هر قدر؛‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 359

‏از بیست ماه تا سی ماه، سه درصد، مبلغ هر قدر؛ نظریۀ مبارک را اعلام فرمایند.‏

بسمه تعالی، بهرۀ وام ربا و حرام است، اگر چه به اسم کارمزد باشد؛ ولی دریافت کارمزد عادله با توافق طرفین مانع ندارد.

‏2. آیا در معاملات مضاربه ای می توان زمان قائل شد؟‏

بسمه تعالی، شرط مدت در ضمن عقد مضاربه، لزوم وفا ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند؛ ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند.

[سؤال 11964]‏ ‏ ‏ 6915‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 12 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی حاج آقا روح الله‌ الموسوی الخمینی دام بقاؤه‏

‏توقیراً ضمن درود و تحیات بی شائبه و عرض معذرت از تصدیع معروض‏‎ ‎‏می دارد، این جانبان در صدد ایجاد یک باب کارخانه تولید چینی، سرامیک و غیره در‏‎ ‎‏یکی از بلاد کشور می باشیم که به لحاظ زیادی هزینه تأسیس کارخانه ناگزیر از‏‎ ‎‏استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً بانک ها هستیم و مسبوقند که‏‎ ‎‏بانک ها در ازای پرداخت وام، متقابلاً اقساط خود را به اضاف‏‏ۀ‏‏ سود تضمین شده (بین‏‎ ‎‏6 % تا 8% سود و 4% کارمزد) تقسیط و در سر رسیدهای مختلف دریافت می نماید. لذا‏‎ ‎‏از آن جا که در نص صریح قرآن مجید و قوانین موضوعه در قانون اساسی کشور ـ که‏‎ ‎‏نشأت گرفته از قرآن کریم و شرایع دین مبین اسلام است ـ به امحاء ربا (سود، بهره،‏‎ ‎‏ربح و...) در جامعه و تحریم آن اشارات مستقیم رفته و تصریح دارد که اباء از‏‎ ‎‏دستورات الهی منجر به جزای دنیوی و اخروی خواهد شد. مع ذلک با توجه به مراتب‏‎ ‎‏فوق الاشاره و این مهم که بانک های وام دهنده در کشوری فعالیت دارند که رهبر‏‎ ‎‏سیاسی ـ مذهبی آن ولی امر می باشد و بدیهی است که در چنین جامعه ای بنیان و‏‎ ‎‏اساس، دستورات الهی بوده و سایر قوانین جاری و ساری شرع و عرف به تأسی از‏‎ ‎‏کتاب آسمانی قرآن کریم خواهد بود و مشخصاً کشور ایران در ردیف کشورهای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 360

‏اسلامی با قوانین الهی است و بانک ها نیز بر اساس مقررات خاصی فعالیت می نمایند‏‎ ‎‏که مورد تأیید ولی امر یا ولی فقیه نیز می باشد، به همین مناسبت در خصوص جمل‏‏ۀ‏‎ ‎‏سود تضمین شده و کارمزد (بین 6% تا 8% سود و 4% کارمزد) لاعلاج از استفتا هستیم.‏‎ ‎‏علی هذا خواهشمند است بفرمایید که علی الاصول اخذ وام بانکی از بانک های کشور‏‎ ‎‏با توجه به آیین نامه های مدوّن بانک ها در خصوص اعطای وام که در آن ها به سود‏‎ ‎‏تضمین شده و کارمزد صراحت دارد وحتی میزان وجوه آن نیز تعیین گردیده صحیح‏‎ ‎‏است یا خیر؟ در خاتمه از افاضات آن حضرت کمال امتنان حاصل است. ‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است و کارمزد اگر جداً مزد کار باشد نه مجرد تغییر اسم و به مقدار متعارف نیز باشد، اشکال ندارد.

[سؤال 11965]‏ ‏ ‏ 6916‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏‎ ‎‏الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏آیا می توان کارمزد وام را از اصل مبلغ وام کسر نمود و بقیه را به وام گیرنده‏‎ ‎‏پرداخت یا باید جداگانه دریافت کرد. ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی‏

بسمه تعالی، اگر جدّاً مزد کار است و به مقدار متعارف نه مجرد تغییر اسم مانع ندارد و چنانچه درصدی کسر می شود بهره است و جایز نیست.

[سؤال 11966]‏ ‏ ‏ 6917‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به نام خداوند بخشنده مهربان و فرستاده بر حقش محمد صلی الله علیه و آله وسلم و امام زمان مهدی‏‎ ‎‏موعود (عج) و نایب بر حقش امام خمینی روحی له الفداء‏

‏با سلام خدمت امام عزیز و نمایندگان ایشان، یک سؤال در مورد یک صندوق‏‎ ‎‏شرکت تعاونی داشتم. خدمت شما عرض می شود که صندوقی است به نام اراکیان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 361

‏مقیم مرکز که چند سالی است که فعالیت دارد اعضای آن مرتب کم و زیاد می شود، این‏‎ ‎‏صندوق هر تعداد که عضو داشته باشد سهام هم دارد، سهام همه اعضا با هم مساوی‏‎ ‎‏است، اعضای هیئت مدیره را خود اعضای شرکت انتخاب می کنند. کار صندوق این‏‎ ‎‏است که پولی که در حساب صندوق است را به اعضا به صورت وام پرداخت می کنند‏‎ ‎‏برای رفع گرفتاری های ضروری و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. غرض از این‏‎ ‎‏مزاحمت این بود که چهار درصد بهره می گیرند و کسی که وام را می گیرد اول کلیه بهره‏‎ ‎‏از وام کم می شود و مقداری از آن خرج شرکت می شود و الباقی بین سهام های اعضا‏‎ ‎‏تقسیم می شود لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید.‏

‏1. این بهره ای که از وام کم می شود مقداری از آن که بین اعضا پخش می شود چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

‏2. اگر کسی هیچ وامی نگیرد و از بهره هایی که می گیرند مقداری هم به او برسد چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

‏3. اگر کسی که عضو شرکت نباشد وامی از صندوق دریافت کند، بهره ای که از وی‏‎ ‎‏گرفته می شود چه حکمی دارد؟ لطفاً جواب را در همین کاغذ بدهید و مهر یا امضا‏‎ ‎‏یادتان نرود.‏

بسمه تعالی، بهره پول ربا و حرام است، ولی گرفتن کارمزد اگر تغییر اسم نباشد اشکال ندارد.

[سؤال 11967]‏ ‏ ‏ 6918‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا گرفتن درصد بسیار کم مانند 1% به عنوان کارمزد، توسط صندوق های‏‎ ‎‏قرض الحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهرۀ پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آنچه گرفته می شود، جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد، با توافق طرفین اشکال ندارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 362

[سؤال 11968]‏ ‏ ‏ 6919‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. بانک های فعلی که از وام گیرندگان، مبلغی به عنوان مزد کارمندان و حق الزحم‏‏ۀ‏‎ ‎‏افراد بانک می گیرند، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر جداً کارمزد باشد مانع ندارد.

‏2. خرید طلا و دلار که ببرند در خارج کشور بفروشند، چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 11969]‏ ‏ ‏ 6920‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از سلام‏‎ ‎‏به عرض عالی می رساند:‏

‏مرسوم است که صندوق های قرض الحسنه در موقع پرداخت وام مبلغی را به‏‎ ‎‏عنوان کارمزد می گیرند. مسلم خرج هایی که این صندوق ها دارند از این راه تأمین‏‎ ‎‏می شود و کمی و زیادی مدت در کارمزد اثر ندارد، اگر چه هر مقدار وام بیشتر باشد،‏‎ ‎‏کارمزد هم بیشتر می شود. خواهشمندم نظر شریفتان را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، آنچه به مقدار متعارف کارمزد است، مانع ندارد و بیشتر از آن ولو به بیشتری مقدار جایز نیست.

[سؤال 11970]‏ ‏ ‏ 6921‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله، محترماً به عرض‏‎ ‎‏می رساند:‏

‏اگر بانکی که وام داده است درصدی کمتر از حد متعارف زمان طاغوت (4 درصد)‏‎ ‎‏به عنوان کارمزد دریافت کند، آیا ربا محسوب می شود؟ ‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و با تغییر نام، حلال نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 363

[سؤال 11971]‏ ‏ ‏ 6922‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 7 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی رهبر عالی قدر امام خمینی،‏‎ ‎‏متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه، جعلت فداک، مستدعی است حقیر را به جواب این‏‎ ‎‏مسائل مفتخر فرمایید.‏

‏1. شخصی وجهی مثلاً 000 / 200 تومان در بانک رهنی می گذارد و پس از چند ماه‏‎ ‎‏طبق مقرّرات بانک، معادل همان وجه، وام طویل المدّه به آن شخص می دهند و در‏‎ ‎‏طول مدت، بانک رهنی تدریجاً وجهی به عنوان و اسم کارمزد از آن شخص می گیرد.‏‎ ‎‏این معامله چه صورت دارد؟ آیا ربا محسوب نمی شود و این معامله حرام نیست؟ ‏

بسمه تعالی، پول گذاشتن در بانک و وام گرفتن اشکال ندارد، و زیادی اگر حقیقتاً کارمزد باشد، با توافق طرفین مانع ندارد، ولی بهرۀ وام ربا و حرام است و با تغییر نام حلال نمی شود.

‏2. در نمازهای یومیه موقعی که مصلّی می خواهد برخیزد، به عوض «بحول الله‌ وقوّته أقوم وأقعد» اگر‏‎ ‎‏بگوید: «یا حیّ یا قیّوم» چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏3. شخص عاقد، وکالت از پسر و دختر می گیرد که عقد جاری نماید و همان شب زوجین زفاف می کنند.‏‎ ‎‏عاقد فراموش می کند که اجرای عقد کند. پس از دو روز عاقد متذکر می شود که عقد جاری نکرده و‏‎ ‎‏فوری می رود عقد جاری می نماید. آیا عمل زوجین در طول این مدت چه صورت دارد؟ و عاقد که از‏‎ ‎‏روی سهو و فراموشی عقد را جاری نکرده، چه حکمی دارد؟ متمنی است جواب مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، چیزی بر عاقد نیست و عمل مقاربت پیش از عقد، اگر به اعتقاد این که وکیل عقد را خوانده و زوجیت حاصل شده، انجام گرفته حکم وطی شبهه را دارد.

[سؤال 11972]‏ ‏ ‏ 6923‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن، مرجع بی نظیر اسلام، حضرت امام خمینی،‏‎ ‎‏روحی فداه، این جانب به استحضار آن بزرگ مرجع تقلید می رسانم که:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 364

‏چون حقیر کارمند صندوق قرض الحسنه می باشم و حقوق این جانب از طریق یک‏‎ ‎‏درصد کارمزد وام ها تأمین می گردد. مدتی است که برایم حالت شبهه پیش آمده و‏‎ ‎‏خوف دارم که نکند این یک درصد که به عنوان کارمزد از وام ها کسر می شود و به‏‎ ‎‏عنوان حقوق ماهیانه مبلغ 000 / 30 ریال به این جانب پرداخت می شود، حالت ربا‏‎ ‎‏داشته باشد. لذا خواهشمندم صورت شرعی مسأله را بیان فرمایید. دستخط مبارک‏‎ ‎‏شما، باعث روشنی چشم و فیض عظیم معنوی است. به امید نصر اسلام و نابودی کفر‏‎ ‎‏و استکبار جهانی‏

بسمه تعالی، اگر به عنوان کارمزد باشد، مانعی ندارد.

[سؤال 11973]‏ ‏ ‏ 6924‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 12 / 1362‏

‏محضر اقدس رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، دامت‏‎ ‎‏برکاته، با اهدای تحیات وافره؛‏

‏چنان که خاطر شریف مستحضر است، صندوق های قرض الحسنه جهت تأمین‏‎ ‎‏نیازهای ضروری خود، مبلغی به عنوان کارمزد از متقاضیان وام مطالبه می کنند؛ با توجه‏‎ ‎‏به این که ذخیر‏‏ۀ‏‏ پولی این صندوق ها از سپرده های تدریجی مردم تأمین می شود بالطبع‏‎ ‎‏هزینه های مربوطه به تناسب مبلغ وام و تعداد اقساط بازپرداخت، متغیّر خواهد بود و‏‎ ‎‏خلاصه مقدار کاری که برای دریافت ها و پرداخت ها انجام می گیرد نسبت به اشخاص‏‎ ‎‏و مقدار وجوه متفاوت خواهد بود. ‏

‏راه حلی که کارشناسان مالی صندوق ها برای احتراز از ربا پیشنهاد می کنند این‏‎ ‎‏است: از متقاضی وام به تناسب مبلغ و تعداد اقساط بازپرداخت، مبلغی به عنوان‏‎ ‎‏کارمزد با توافق دریافت شود، تا تناسب میان کار واقعی و کارمزد در حدود امکان‏‎ ‎‏رعایت شده باشد. گرچه این برآورد، یک محاسب‏‏ۀ‏‏ دقیق نمی باشد، لکن اقرب طرق‏‎ ‎‏ممکن همین است. لازم به تذکر است در این جا درصد منظور نیست، بلکه مقدار وام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 365

‏و تعداد اقساط به عنوان طریقی جهت احتساب مقدار کار انجام شده ملحوظ می گردد‏‎ ‎‏که قهراً و معمولاً متناسب با یکدیگر خواهند بود. استدعا دارد نظر شریف را در این‏‎ ‎‏مورد مرقوم فرمایید.‏

‏ادام الله‌ ظلکم علی رؤوس المؤمنین، والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر به عنوان کارمزد است و زیادتر از آن هم نیست و راه دیگری هم جز این ترتیب وجود ندارد، مانعی ندارد.

[سؤال 11974]‏ ‏ ‏ 6925‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، مدّ ظله العالی‏

‏ضمن عرض سلام؛ سلامتی و موفقیت آن جناب و اسلام عزیز را از خداوند متعال‏‎ ‎‏مسئلت می نماید.‏

‏صندوق های قرض الحسنه که از محل سپرد‏‏ۀ‏‏ اشخاص می باشد و قرض الحسنه به‏‎ ‎‏اشخاص وام می دهند، هر کدام بر حسب موقعیت صندوق، وجوهی را تحت عنوان‏‎ ‎‏کارمزد از وام گیرندگان جهت هزینه های خود دریافت می دارند. چون عموماً‏‎ ‎‏کارمزدهای دریافتی پس از کسر هزین‏‏ۀ‏‏ صندوق، آنچه باقی می ماند به نفع صندوق و‏‎ ‎‏بنی‏‏ۀ‏‏ مالی آن می باشد و از این بابت هیچ گونه وجهی به دارندگان سپرده پرداخت‏‎ ‎‏نمی شود و این عمل، به نفع جامعه و همین وام گیرندگان است و همچنین حفظ سپرد‏‏ۀ‏‎ ‎‏اشخاص و حفظ امانت، خواهشمند است دربار‏‏ۀ‏‏ وجوه دریافتی به عنوان کارمزد، نظر‏‎ ‎‏مبارک مرقوم فرمایند. توضیح این که چون عمل پر کردن فرم برای مبلغ های متفاوت از‏‎ ‎‏نظر کار یکسان می باشد، در این مورد نیز بیان فرمایید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر بابت بهرۀ وام باشد با تغییر نام حلال نمی شود؛ ولی اگر واقعاً بابت مزد کار باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 366

[سؤال 11975]‏ ‏ ‏ 6926‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏احتراماً؛ صندوق قرض الحسن‏‏ۀ‏‏ توحیدیه در زاهدان شروع به کار نموده است و‏‎ ‎‏برای پرداخت حقوق کارمندان و اجار‏‏ۀ‏‏ محل صندوق و آب و برق و تلفن و هزین‏‏ۀ‏‎ ‎‏اوراق و غیره، درآمدی ندارد؛ اما به انداز‏‏ۀ‏‏ نصف هزینه ها به عنوان کارمزد از وام‏‎ ‎‏گیرنده ها دریافت می کند؛ مثلاً اگر وام 5000 تومانی حدود 90 تومان هزینه اش بشود،‏‎ ‎‏مبلغ 45 تومان را از وام گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می کند و ‏‏ باقی مانده را از‏‎ ‎‏افراد خیّر و یا سازمان اقتصاد اسلامی تهران می گیرد؛ لذا خواهشمند است نظر مبارک‏‎ ‎‏را در این مورد امر به ابلاغ فرمایند. با تقدیم احترام‏

‏خداوند سایه مبارکتان را بر سر همه مسلمین جهان مستدام بدارد. ‏

بسمه تعالی، آنچه به عنوان کارمزد گرفته می شود، اگر جداً مزد کار و به طور متعارف باشد، مانع ندارد؛ ولی چنانچه بهرۀ پول باشد، هرچند برای صرف در هزینه بهره بگیرند، حرام است و مجرد تغییر اسم آن به کارمزد، حکم را تغییر نمی دهد.

[سؤال 11976]‏ ‏ ‏ 6927‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس امام خمینی، دام ظله العالی، سلام علیکم‏

‏1. نظر به این که صندوق قرض الحسن‏‏ۀ‏‏ حضرت مهدی (عج) بوشهر یک مجتمع‏‎ ‎‏پولی خیریه می باشد، با داشتن کارکنان و داشتن هزینه، تا چه مقدار از وام های‏‎ ‎‏پرداختی می توان کارمزد گرفت که احکام خدا اجرا شده باشد؟‏

بسمه تعالی، مقدار معیّنی ندارد؛ اگر جداً کارمزد باشد، نه مجرد تغییر اسم و متعارف است، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 367

[سؤال 11977]

‏2. آیا می توان از این پول های موجود، برای کسری حقوق کارکنان و صرف هزین‏‏ۀ‏‎ ‎‏این سازمان، تجارت کرد؟‏

بسمه تعالی، تجارت با مراعات مقررات صندوق مانع ندارد.

‏3. پس از صرف و کسری هزینه، چنانچه باقی مانده ای باشد از ربح، خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر؟‏‎ ‎‏با توجه به این که به ملکیت خصوصی فرد یا افرادی درنمی آید.‏

بسمه تعالی، با فرض این که افراد، مالک سهام هستند خمس تعلق می گیرد.

[سؤال 11978]‏ ‏ ‏ 6928‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 12 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در بانک های اسلامی (صندوق قرض الحسنه) برای تأمین مصارف بانک، یکی‏‎ ‎‏از  دو کار زیر را انجام می دهند؛ لطفاً بفرمایید کدام یک صحیح تر است و شبه‏‏ۀ‏‏ ربا در آن‏‎ ‎‏نیست:‏

‏1. از وام گیرنده ها یک درصد ربح به عنوان تأمین مصارف و کارمزد گرفته‏‎ ‎‏می شود.‏

بسمه تعالی، اگر بهرۀ پول است ربا و حرام است.

‏2. اوراقی که در جریان وام مصرف می شود به شخص وام گیرنده فروخته می شود؛ البتّه به قیمتی‏‎ ‎‏گران تر از قیمت بازار فروخته می شود.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ مگر این که منظور فرار از ربا باشد.

[سؤال 11979]‏ ‏ ‏ 6929‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 12 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر عالی قدر‏

‏احتراماً؛ خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد میزان وصول کارمزد در‏‎ ‎‏صندوق های قرض الحسنه در ذیل همین ورقه بیان فرمایید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 368

بسمه تعالی، میزان معیّنی ندارد و موکول به توافق طرفین است؛ ولی اگر در واقع بهرۀ پول باشد با تغییر اسم حلال نمی شود.

[سؤال 11980]‏ ‏ ‏ 6930‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏صندوق قرض الحسنه ای که هزینه هایش را از راه معاملات و یا راه های دیگر مانند‏‎ ‎‏هبه تأمین می نماید و حتی بیشتر از هزینه، درآمد دارد، جایز است برای وام هایی که‏‎ ‎‏می پردازد، از وام گیرنده کارمزد بگیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر جداً مزد کار و به مقدار متعارف است، نه تغییر اسم ربا به کارمزد، مانع ندارد.

[سؤال 11981]‏ ‏ ‏ 6931‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی، پس از عرض سلام‏

‏1. نظر به این که صندوق قرض الحسنه، مخارج دارد ـ از قبیل حقوق کارمندان،‏‎ ‎‏صرف اوراق بهادار و غیره، اجار‏‏ۀ‏‏ مکان و غیره ـ و اخذ مبلغی به عنوان کارمزد، شبه‏‏ۀ‏‎ ‎‏ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام، مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر‏‎ ‎‏صندوق و... طی قراردادی، غیر از قرارداد وام، به یک منوال گرفته شود؛ مثلاً از‏‎ ‎‏متقاضیان ـ وام کم باشد یا زیاد ـ مبلغ 100 تومان گرفته شود، آیا به نظر مبارک اشکال‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است، اشکال ندارد.

[سؤال 11982]

‏2. کسانی که بدون ذکر عنوانی، پولشان را در اختیار صندوق می گذارند، با حفظ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 369

‏ضوابط نسبت به برگرداندن آن، آیا همین مقدار مجزی در تصرف است؟‏

بسمه تعالی، اگر متعارف این است که در پولی که در صندوق می گذارند تصرّف می شود، اشکال ندارد.

[سؤال 11983]

‏3. برفرض کفایت، اگر مسئولین صندوق نیز با حفظ ضوابط، معامل‏‏ۀ‏‏ شرعی را‏‎ ‎‏انجام و سودی ببرند، به نفع مردم ـ اعم از صاحبان پول و غیره ـ صرف نمایند چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات صندوق است.

‏4. بر فرض عدم اشکال تصرف و کفایت، آیا سود پیدا شده از پول های امانتی خمس دارد؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط واجب باید تخمیس شود.

[سؤال 11984]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3899

‏2. اگر صندوق قرض الحسنه بخواهد وام های سنگین بدهد به افراد تولید کننده به‏‎ ‎‏مدت های طولانی و برای مخارج صندوق بخواهد استفاده داشته باشد، به چه صورت‏‎ ‎‏باید قرارداد نمایند؟‏

بسمه تعالی، می توانید کارمزد بگیرید به مقدار متعارف.

[سؤال 11985]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3895

‏3. وام هایی که به افراد از طرف صندوق داده می شود نوعاً صدی یک به عنوان‏‎ ‎‏کارمزد گرفته می شود، چنانچه صندوق درآمد دیگری داشته باشد در این صورت‏‎ ‎‏کارمزد گرفتن چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر واقعاً حق الزحمه و کارمزد به مقدار متعارف می گیرند مانع ندارد، ولی مجرد تغییر اسم، بهره را حلال نمی کند.

[سؤال 11986]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1877

‏4. پولی را از بانک به عنوان وام گرفته ام که بانک، 12% بهره می گیرد و نمی دانم که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 370

‏این 12%، بهره است یا دست مزد. مسأل‏‏ۀ‏‏ فوق چه صورت دارد و وظیفه شرعی ما در‏‎ ‎‏حال حاضر چیست؟‏

بسمه تعالی، به کیفیت مرقوم، بهره است و ربا و حرام است.

[سؤال 11987]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 855

‏6. مرسوم است که روی حساب پس انداز بانک ها وام می گیرند و یک درصد‏‎ ‎‏مشخص مزید بر پول دریافتی باید بپردازند، این مقدار اضافی چه حکمی دارد آیا ربا‏‎ ‎‏نیست؟‏

بسمه تعالی، حکم ربا با تغییر اسم عوض نمی شود ولی گرفتن حق الزحمه مناسب در مقابل کار مانع ندارد.

[سؤال 11988]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4022

‏4. برای هزین‏‏ۀ‏‏ جا و اوراق و حقوق کارمندان صندوق، مثلاً برای هر ده هزار تومان‏‎ ‎‏یک صد و پنجاه تومان ثابت به عنوان مخارج صندوق از وام گیرنده کسر می کند، آیا‏‎ ‎‏این برداشت اشکال دارد یا نه؟ در صورتی که اگر این هزینه نباشد، نمی تواند ادامه کار‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

بسمه تعالی، دریافت اضافی به نحو مزبور ـ ولو این که به اسم هزینه باشد ـ جایز نیست؛ ولی دریافت کارمزد متعارف با توافق طرفین اشکال ندارد.

[سؤال 11989]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1607

‏2. بانک های قرض الحسنه برای وام دادن، به هر مقدار پولی که می دهند، دودرصد‏‎ ‎‏پول به عنوان کارمزد ـ نه سود ـ اخذ می کنند واگر قرار باشد این کارمزد را نگیرند،‏‎ ‎‏هزین‏‏ۀ‏‏ مخارج صندوق از قبیل مزد کارمندان و هزین‏‏ۀ‏‏ خرید دفاتر و اوراق و غیره تهیه‏‎ ‎‏نمی گردد. وام گرفتن از این بانک ها و بازکردن حساب در آن ها چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، وام گرفتن اشکال ندارد و کارمزد اگر اسماً کارمزد باشد و در حقیقت برگردد به همان بهرۀ وام، حرام است؛ وگرنه اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 371

[سؤال 11990]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1195

‏5. فامیل های ما ـ در حدود 15 خانواده ـ با هم تشکیل یک شرکت تعاونی را دادند‏‎ ‎‏که هرماه نسبت به تعداد سهمی که هر خانواده دارد، مبلغی را به حساب شرکت واریز‏‎ ‎‏می نماید و هم اکنون پس از گذشت چند سال، شرکت، شروع به دادن وام به اعضا‏‎ ‎‏نموده است؛ به این ترتیب که به هر کس وام داده می شود ـ با توافق تمام اعضای‏‎ ‎‏شرکت ـ چهار درصد به عنوان کارمزد از وام گیرنده دریافت می کند و تا کنون اکثریت‏‎ ‎‏اعضا وام دریافت کرده اند که البته تمام این چهار درصدها به خرج شرکت نمی رسد و‏‎ ‎‏مبلغی به عنوان سود، در شرکت باقی می ماند که نسبت به سهام، بین اعضا تقسیم‏‎ ‎‏می شود.‏

‏الف. آیا سود حاصله از وام ها حلال است یا حرام؟‏

‏ب. عضو این شرکت بودن و وام گرفتن، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ وام، ربا وحرام است وبا تغییر نام، حلال نمی شود؛ ولی اگر واقعاً کارمزد باشد، با توافق طرفین مانع ندارد.

[سؤال 11991]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6905

‏2. اگر به عنوان هدیه جهت تأمین مخارج صندوق ها مبلغی از وام گیرنده به طور‏‎ ‎‏دلخواه او مطالبه شود چطور است؟‏

بسمه تعالی، اگر جداً هدیه باشد، نه ربا یا فرار از ربا، مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 372