حج استحبابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حج استحبابی

‏ ‏

حج استحبابی 

‏         مسأله 1- مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و ‏‎ ‎‏استطاعت و غیر آنها،در صورت امکان حج به‌جا آورد و همچنین بر کسی که حج ‏‎ ‎‏واجبش را انجام داده است مستحب است دومرتبه به حج برود،و مستحب است ‏‎ ‎‏تکرار حج در هر سال،بلکه مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند،و مستحب ‏‎ ‎‏است در وقت خارج شدن از مکه نیّت برگشتن نماید،و مکروه است قصد برنگشتن ‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

‏         مسأله 2- مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آنها حج به‌جا آورد تبرّعاً، ‏‎ ‎‏چه زنده باشند یا مرده و همچنین از طرف معصومین،و نیز طواف از طرف آنها و غیر ‏‎ ‎‏آنها مستحب است به شرط آن که در مکه نباشند یا معذور باشند.‏

‏         مسأله 3- کسی که زاد و راحله ندارد مستحب است قرض کند و به حج برود در ‏‎ ‎‏صورتی که می‌تواند قرض را ادا کند.‏

‏         مسأله 4- با مال حرام جایز نیست به حج برود،و اگر مال او مشتبه است و علم به ‏‎ ‎‏حرمت آن ندارد می‌تواند آن را صرف کند.‏

‏         مسأله 5- بعد از فارغ شدن از حج استحبابی می‌تواند ثواب آن را به دیگری هدیه ‏‎ ‎‏کند همچنان که در وقت شروع می‌تواند آن را نیت کند.‏

‏         مسأله 6- کسی که مال ندارد تا با آن حج به‌جا آورد مستحب است ولو با اجاره ‏‎ ‎‏دادن خودش و نیابت از دیگری نیز به حج برود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 188