مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مشخصات کتاب

سرشناسـه                :  خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ   ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور   :  مناسک حـج: مطابق با فتاوای حضرت آیةالله العظمی امام خمینی سلام الله علیه.مشخصات ویرایشی:  ویرایش 3.مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :  342 ص.شـابــک   : 978 - 964 - 335 - 017 - 8    ISBN:موضوع: فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه/ فتواهای شیعه ـ ـ قرن 14/ حج/ حج ـ ـ رساله عملیه.شناسـه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س). رده بنـدی کنگره  :      8 م   8 خ/ 8/188BP                                                                 رده بنـدی دیویی:      357 / 297        شماره‌کتابشناسی‌ملی:      10553 ـ 78 م                                                            

      

      

  

     

    کد/ م 423

‏ ‏

ARMMOA~1

  

‏ ‏

‏ ‏

مناسـک حـج (مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی(س))

تحقیق ‌ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ هشتم:  1385 / 3000 نسخه

قیمت:  2400 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                  ‏‏  ‏0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 امور نمایندگیها و نمایشگاهها، تلفن: 66404873

                    0 امور سفارشات و بازرگانی، تلفن: 66489160

0 فروشگاه مجازی مؤسسه عروج www.oroujpub.com

                                  نشانی الکترونیکی:   pub@imam-khomeini.ir 

                   http:// imam-khomeini.ir


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ج

‎ ‎

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه د