کتاب الوقف وأخواته
خاتمة تشتمل علی أمرین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : اصفهانی، ابوالحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

خاتمة تشتمل علی أمرین

‏ ‏

خاتمة تشتمل علی أمرین: 

‏أحدهما:فی الحبس وما یلحق به،ثانیهما:فی الصدقة.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 191