بخش دوم: حیات سیاسی
فصل دوم: از تبعید امام خمینی (س) به ترکیه تا تبعید به عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: از تبعید امام خمینی (س) به ترکیه تا تبعید به عراق

فصل دوم از تبعید امام خمینی(س) به ترکیه تا تبعید به عراق

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 63