بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
باید خودمان را پیدا کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

باید خودمان را پیدا کنیم

اقتصاد

باید خودمان را پیدا کنیم

‏باید خودمان را پیدا کنیم ‏

‏خلاصه مطلب، ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این «خودِ» گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج کوتاه شود، مى میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم.‏‏ 550‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 596