بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بسیج عمومی و پشتیبانی مردمی
‏‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش

‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش ‏

‏در کجاى دنیا شما سراغ دارید یک همچو مطلبى. یک همچو پشتیبانى مردم از حکومت، از ارتش. سراغ نداریم ما جایى در این، نظیر نداشته است این، در تاریخ هم نمى توانید پیدا بکنید. از بچه هاى کوچکى که ده تومان دارند مى دهند براى ارتشى که آنجا، قواى مسلّحه اى که آنجا کار مى کنند. با آن پیر زن هشتاد ساله اى که چند تا تخم مرغ دارد، اینها ارزش دارد. ارزش اینها زیاد است، و ما باید حفظ کنیم این ارزش را. پیروزى مملکت ما براى همین ارزشهاست.‏‏ 509‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 572