بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی
‏‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است

‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است ‏

‏و ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم مى خواهد ابرقدرت باشد، مى خواهد قدرت کم، فرقى در نظر ما نیست. ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور اسلامى خودمان و مادامى که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتى که بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله مى کنیم و هیچ هراس نداریم.‏‏ 501‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 565