بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد

‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد‏

‏امیدواریم که صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ تمامیت ارضى کشورهاى منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضى به کشورهاى دنیاى سوم و اسلامى و بخصوص در این منطقه برخلاف موازین است که باید پایه و اساس درستى مابین ملتها باشد.‏‏ 418‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 520