بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏

‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏

‏علماى اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را براى خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشى است که کسى بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدى با سرمایه داران در یک کاسه است.‏‏ 237‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 346