بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ویژگیهای ذاتی و فطری انسان
‏‏انسان بین دو بى نهایت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انسان بین دو بى نهایت ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏انسان بین دو بى نهایت ‏

‏انسان بین دو بى نهایت ‏

‏انسان یک موجود عجیبى است. در جمیع طبقات موجودات و مخلوقات بارى تعالى، هیچ موجودى مثل انسان نیست. اعجوبه اى است که از او یک موجود الهى ملکوتى ساخته مى شود و یک موجود جهنمى شیطانى هم ساخته مى شود. موجودات دیگر اینطور نیستند. اینطور نیست که این فاصله باشد بین فرد کامل و مابین فرد جهنمى ناقص. این از مختصات انسان است که حق تعالى او را با جمیع اوصاف و صفات مقدس خودش ایجاد کرده است و همه چیز در او هست. از این موجود، پیغمبر اکرم و سایر پیغمبرها محقق شده است و «ابوجهل» و سایر «ابوجهل» ها هم هست. و واسطه ما بین این دو تا هم «الى ما لا یُعلم» هست. و کارهایى که از این انسان صادر مى شود، حُسن و قبح و صلاح و فسادش، بستگى دارد به آن جهات روحى انسان.‏‏ 165‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 249