مقالۀ اولی (مقدّمات نماز)
فصل هشتم: اباحۀ مک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: اباحۀ مک

فصل هشتم در اباحۀ مکان است

‏     ‏‏و آن نزد خاصه، خروج از تصرف شیطان است به تعدی نکردن از حدود‏‎ ‎‏الهیّه.‏

 


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 59

‏     ‏‏و پیش اهل معرفت، خروج از تصرف نفس است به عدم رؤیت حول و‏‎ ‎‏ قوه خود.‏

‏     و در نزد اولیا، خروج از تصرف مطلق است در ذات و اسما و‏‎ ‎‏ صفات.‏

‏     پس، مادامی که اعضا و قلب در تصرف شیطان یا نفس است، معبد‏‎ ‎‏حقّ و جنود الهیّه مغصوب است و عبادت حقّ تعالی در آنها صورت نگیرد و‏‎ ‎‏جمیع عبادات برای شیطان یا نفس واقع شود؛ و به هر اندازه که از تصرف ‏‎ ‎‏جنود شیطان خارج شد، مورد تصرف جنود رحمانی شود تا آنکه فتوحات‏‎ ‎‏ثلاثه واقع شود یعنی: فتح قریب؛ که پیش ما فتح اقالیم سبعه است به اخراج‏‎ ‎‏جنود شیطانی از آنها، و نتیجۀ آن تجلی به توحید افعالی است: ‏نَصْرٌ مِنَ الله وَ‎ ‎فَتْحٌ قَریب؛‎[1]‎‏ و فتحِ مبین؛ که فتح کعبۀ قلب است به اخراج شیطان موسوس‏‎ ‎‏از آن: ‏اِنّا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبینٰا؛‎[2]‎‏ و فتحِ مطلق؛ که ترک رسوم خلقیه و افنای‏‎ ‎‏تعینات شهادتیه و غیبیه است: ‏اِذٰا جٰاءَ نَصْرُالله وَ الْفَتْح؛‎[3]‎‏ و پس از این، فتح‏‎ ‎‏تمام تصرفات الهیّه شود و نتیجۀ قرب نوافل حاصل شود؛ و تفصیل آن از‏‎ ‎‏حوصلۀ این اوراق خارج است.‏

‎ ‎

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 60

  • )) «نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک است.» (صف/ 13)
  • )) «ما برای تو فتح کردیم، فتحی آشکار.» (فتح/ 1)
  • )) «هنگامی که یاری خدا و پیروزی آمد.». (نصر/ 1)