فصل چهارم: خاطرات سید اسماعیل داودی شمسی
نمودار تشکیلاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نمودار تشکیلاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه 139

‏من تقریباً در اوایل تشکیل سپاه به اتفاق صاحبنظران با کاغذ یادداشت در ‏‎ ‎‏جلسات شرکت می‌کردم و می‌گفتم می‌خواهیم تشکیلات سپاه ‌پاسداران ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی را ایجاد کنیم. ‏

‏من وقتی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم گفتم: اولین کاری ‏‎ ‎‏که باید برای سپاه کرد یک نمودار تشکیلاتی است. نموداری کشیدم که ‏‎ ‎‏بعدها دیدم در کتاب لانه جاسوسی چاپ شده بود در این نمودار یک ‏‎ ‎‏واحد اداری، یک واحد مالی یک واحد تدارکات، یک واحد نظامی و ‏‎ ‎‏یک واحد آموزشی طراحی شده بود. ‏

‏همان روز‌های اول انقلاب وقتی این نمودار بیرون آمد، گفتند خب ‏‎ ‎‏حالا باید یک شورای فرماندهی تشکیل بدهیم. کمیته استقبال به محل ‏‎ ‎‏ساختمان در خیابان پاسداران آمد و من با یک واسطه به آقای دانش ‏‎ ‎‏معرفی شدم. ‏

‏واسطه من گفته بود یک نفر هست که در تشکیلات دارای فکر و ‏‎ ‎‏تجربه است، کمیته‌هایی که در مساجد هستند ممکن است خیلی منظم ‏‎ ‎‏عمل نکنند و مرا معرفی کرده بود. وقتی نزد آقای دانش مسئول کمیته ‏‎ ‎‏استقبال رفتم گفت: ما قصد داریم به یک ساختمان دیگر اسباب کشی ‏‎ ‎‏کنیم اتفاقاً من در آن ساختمان مدتی کار کرده بودم و با برادران آنجا ‏‎ ‎‏آشنا بودم. به آن ساختمان رفتم. دفعه اول که آنجا رفته بودیم قفل اتاق‌ها ‏‎ ‎‏را با شلیک گلوله هفت تیر باز می‌کردیم آقای رفیق دوست هم هفت تیر ‏‎ ‎‏خود را بیرون آورد و قفل را شکست. وقتی به داخل رفتیم دیدیم که ‏‎ ‎‏نوارها در حال کنترل تلفن‌هاست. دو نفر وقتی با هم صحبت می‌کردند ‏‎ ‎‏روی شماره‌ای قفل کرده بودند که کنترل کند؛ احتمالا 21 یا 22 بهمن ماه ‏‎ ‎‏یا چند ساعت پس از آن فرار کرده بودند و نوارهایشان در حال [فعالیت] ‏‎ ‎

کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه 140

‏بود این تنها برای روز اول بود روز‌های بعد در اتاق‌ها باز و آنها را خیلی ‏‎ ‎‏مرتب چیده، کنترل می‌کردیم. ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه 141