عصر جهاد، دوران خدمت خاطرات: غلامرضا آقازاده، رضا امراللهی، محمدتقی بانکی، سیداسماعیل داودی شمسی، عباسعلی زالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عصر جهاد، دوران خدمت خاطرات: غلامرضا آقازاده، رضا امراللهی، محمدتقی بانکی، سیداسماعیل داودی شمسی، عباسعلی زالی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه ا


کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه ب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عصر جهاد،‌دوران خدمت

(یادها ـ 20 )

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات :

1. غلامرضا آقازاده

2. رضا امراللهی

3. محمدتقی بانکی

4. سید اسماعیل داودی شمسی

5. عباسعلی زالی

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

معاونت پژوهشی ـ گروه تاریخ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابعصر جهاد، دوران خدمتصفحه ج