دکتر علی شریعتمداری
حساسیت مسائل فرهنگی در نگاه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حساسیت مسائل فرهنگی در نگاه امام

‏امام توجه به جنبه فرهنگی نهضت داشتند، تشکیل ستاد انقلاب ‏‎ ‎‏فرهنگی و ترکیب آن حاکی از دید گسترده امام بود، کسانی چون آقای ‏‎ ‎‏شمس آل احمد و عده‌ای از استادان دانشگاه و روحانیون را منصوب ‏‎ ‎‏کرده بودند. حتی بعضی از فرهنگیان باسابقه نیز شرکت داشتند. خلاصه ‏‎ ‎‏نظر امام بر این بود که نمایندگانی از گروه‌های مختلف که با مسائل ‏‎ ‎‏مختلف فرهنگی، هنری، علمی و اسلامی آشنایی دارند در آن مجمع که ‏‎ ‎‏به نام ستاد انقلاب فرهنگی نامیدند، شرکت داشته باشند. ‏

‏حضرت امام همیشه مشوق اعضای ستاد بودند چنانکه در جلسه‌ای ‏‎ ‎‏یکی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی خدمت امام عرض می‌کرد که آقا ما ‏‎ ‎‏هر جا که می‌رویم مدام به ما بد می‌گویند و حرف زشت پشت سر ما ‏‎ ‎‏می‌زنند، اجازه بدهید که ما دنبال کارمان برویم. ‏

‏امام فرمودند که اگر بنا باشد روی این حرف‌ها کسی کنار برود اول ‏‎ ‎‏من باید کنار بروم، برای اینکه درباره خود من هم خیلی‌ها حرف‌ها ‏‎ ‎‏می‌زنند و به من گزارش می‌دهند؛ اما من به هیچ وجه کنار رفتن خودم را ‏‎ ‎‏تصور نمی‌کنم. ‏


کتابامام به روایت دانشورانصفحه 201

‏امام می‌خواستند به آن دوست ما که این حرف را مطرح کرد، بگویند ‏‎ ‎‏که شما خیلی اعتنا نکنید به این حرف‌هایی که‌ زده می‌شود. خیلی جالب ‏‎ ‎‏بود که امام گفتند: اگر بنا باشد کسی به خاطر بدگویی دیگران کنار برود ‏‎ ‎‏اولین نفر که باید کنار برود من باید باشم. البته مردم ارزش کار امام را ‏‎ ‎‏درک کرده بودند و نسبت به امام چنین نظری نبود؛ ولی امام می‌خواستند ‏‎ ‎‏به آن دوست بفهمانند که ما نباید به این بدگویی‌ها اعتنا بکنیم و این ‏‎ ‎‏بدگویی‌ها باعث دلسری ما نشود. ‏

‏امام توصیه می‌کردند که مراقب باشید، با مدارا و حوصله برخورد ‏‎ ‎‏بکنید. نظر آن حضرت همیشه این بود که هرچه زودتر این محیط‌ها ‏‎ ‎‏تصفیه شده و به محیط اسلامی تبدیل بشود و شعائر آن اسلامی باشد. ‏

‏به هر صورت اعضای ستاد انقلاب فرهنگی هر دو سه ماه یک بار ‏‎ ‎‏خدمت امام می‌رسیدند و گزارش فعالیت‌شان را تقدیم می‌کردند. ‏‎ ‎‏گزارشات در موارد مختلف بود از جمله در مورد: اصلاح کتاب‌ها، ‏‎ ‎‏استخدام هیأت علمی، اشاعه فرهنگ اسلامی، تهیه کتاب‌های معارف ‏‎ ‎‏دینی و هنری. ‏

‏در ترمیم ستاد انقلاب فرهنگی، بنده خدمت امام عرض کردم که عده ‏‎ ‎‏ما کم است و باید اعضای ستاد انقلاب فرهنگی افزایش پیدا کند. یادم ‏‎ ‎‏است که یک دفعه مرحوم حاج احمد آقا تلفن کرد که می‌خواهد بیاید ‏‎ ‎‏منزل ما و گفت: جلسه ستاد را شما تشکیل بدهید. اتفاقا همان ایامی بود ‏‎ ‎‏که شهر وضع بحرانی داشت. مع ذلک ایشان آمد و اعضای ستاد هم ‏‎ ‎‏بودند و گفت که امام نظرشان این است که ستاد ترمیم بشود ما هم گفتیم ‏‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 202

‏که خدمت امام قبلا عرض کرده بودیم که چون بعضی از اعضا مثل ‏‎ ‎‏شهید باهنر و مرحوم ربانی املشی دیگر نیستند و آقای دکتر حبیبی هم ‏‎ ‎‏بیمار است. این بود که امام اعضای جدید را معرفی کردند و در میان ‏‎ ‎‏اعضای جدید آقای دکتر معین هم بود. ‏

‏امام بر امور شورای انقلاب فرهنگی نظارت می‌کردند چنانکه اگر به ‏‎ ‎‏علت کم‌حوصلگی و عدم توجه مسئولین دست‌اندکار گزینش‌ها، شکایتی ‏‎ ‎‏به دفتر آن حضرت فرستاد می‌شد، ایشان شکایت‌ها را جهت رسیدگی و ‏‎ ‎‏پاسخ به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرستادند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 203