فصل دوم
ابعاد تربیتی
پرهیز از امر و نهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پرهیز از امر و نهی

‏امام به بچه ها توجه خاصی داشتند. مقید به این بودند که بچه را زیاد امر و نهی‏

‏نکنید. می گفتند که: به بچه، وقتی زیاد بکن و نکن بگویید، اعتماد به نفسش را از‏‎ ‎‏دست می دهد و فکر می کند که همیشه دارد اشتباه می کند و وقتی مکرر نه گفته‏‎ ‎‏شود، فکر می کند هر کاری که می کند اشتباه است و این روی روحیۀ او اثر‏‎ ‎‏می گذارد. اگر چیزی را فکر می کنید برای بچه خطر دارد، جلوی دست او نگذارید‏‎ ‎‏نه اینکه بگذارید و بگویید دست نزن. همیشه روی این مسأله تأکید می کردند و‏‎ ‎‏به همین دلیل وقتی بچه های ما پیش ایشان می رفتند، عینکشان و قرآن و‏‎ ‎‏مفاتیح که جلوی دستشان بود را به طاقچه منتقل می کردند که در دسترس بچه‏‎ ‎‏نباشد نه اینکه اینها باشد، بعد به بچه بگویند دست نزن خراب می شود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . فرشته اعرابی.