فصل اول
بازی و تفریح
گربه‌ای در حیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

گربه‌ای در حیاط

‏یک روز در حیاط راه می رفتیم، گربه ای در آنجا می چرخید، هنوز با گربه‏‎ ‎‏دوست نشده بودم، اما آقا بهش غذا می داد. رفت و آمد گربه دیگر خیلی زیاد‏‎ ‎‏شد. بعد، هر موقع ما می آمدیم سریع می دوید، می آمد و با ما راه می رفت. دیگر با‏‎ ‎‏ما دوست شده بود. اگر ما محلش نمی گذاشتیم، جلویمان می آمد و دوباره عقب‏‎ ‎‏می رفت خیلی با مزه بود. یک روز که کول من بود، تا حاج عیسی را دید (حاج‏‎ ‎‏عیسی اذیتش می کرد) یک پنجول پشت من زد و رفت. ننه صغری که آنجا بود به‏‎ ‎‏حاج عیسی گفت: گربه را از اینجا ببرید. بعد که آقا شنید گربه را برده اند، خیلی‏‎ ‎‏ناراحت شدند؛ آقا خیلی بهش غذا می دادند، اکثر گوشتهای غذایشان را به آن‏‎ ‎‏می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . سید علی خمینینوه حضرت امام.