فصل اول ویژگیهای فردی
اخلاص
قصد قربت تحمیلی، هرگز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

قصد قربت تحمیلی، هرگز

‏یکی از علما نجف، مریض شده بود، یکی از دوستان با من قرار گذاشت که نزد حضرت ا‏‎ ‎‏مام برویم و از ایشان بخواهیم تا به عیادت آن عالم برویم، خدمتشان رسیدیم، اما ایشان،‏‎ ‎‏به دلایلی، مایل به عیادت آن عالم نبودند، دوستم گفت، عیادت مریض مستحب است،‏‎ ‎‏عیادت عالم مستحب است، شما قصد قربت بفرمائید، امّا حضرت امام باز هم جواب نه‏‎ ‎‏دادند، زیرا نمی توانستند قصد قربت کنند و نخواستند به خاطر خوش آیند دیگران، کار‏‎ ‎‏را انجام دهند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) همان جا.