فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
عدم رجحان رضایت خلق بر خالق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

عدم رجحان رضایت خلق بر خالق

‏خاطره ای در ذهن دارم که به نقل از حاج احمد آقا بیان می کنم، حجت الاسلام‏‎ ‎‏والمسلمین آقای سید محمد صادق لواسانی از دوستان و نزدیکان حضرت امام بود،‏‎ ‎‏ارتباط ایشان با حضرت امام آنقدر زیاد بود که در فرصتهای مناسب به طور خصوصی‏‎ ‎‏معمولاً در روزهای چهارشنبه با حضرت امام ملاقات داشت و ساعاتی در کنار امام به‏‎ ‎‏گفتگوهای دوستانه می نشستند، آقای سید محمد صادق لواسانی از علمای بزرگ و‏‎ ‎‏یاران قدیمی حضرت امام بود، ایشان از جمله شخصیتهای ارزشمند و قابل اعتمادی بود‏‎ ‎‏که حضرت امام در کنار ایشان احساس آرامش می کردند، و با گفتگوهای دوستانه‏‎ ‎‏فیمابین خستگی را از جان خود دور می کردند.‏

‏     در جریان کودتای قطب زاده وقتی اعضای باند کودتا دستگیر و محاکمه شدند و‏‎ ‎‏بعضی به اعدام و بعضی دیگر به مجازات استحقاقی خود طبق موازین شرعی محکوم‏‎ ‎‏شدند، تصادفاً یکی از اعضای باند مذکور که به اعدام محکوم شده بود، به مناسبتی با‏‎ ‎‏آقای سید محمد صادق لواسانی تماس برقرار کرد و روی جهاتی که فعلاً از ذکر آن‏‎ ‎‏صرف نظر می کنیم از آقای لواسانی خواسته بود تا نزد حضرت امام از ایشان شفاعت‏‎ ‎‏کند تا شاید تخفیفی در مجازات اعدامش قائل شوند، آقای لواسانی به حضور امام‏

‏شرفیاب شد و پس از احوالپرسی از فرصت استفاده کرد و جریان را به عرض امام رساند‏‎ ‎‏و از آن حضرت تقاضا کرد تا دستور دهند از اعدام شخص مورد نظر چشم پوشی شود و‏‎ ‎‏تخفیفی دراین حکم داده شود، حضرت امام صراحتاً این خواهش را رد کردند، آقای‏‎ ‎‏لواسانی مجدداً اصرار کرد، لیکن امام نیز مجدداً قبول نکردند تا جایی که آقای لواسانی‏‎ ‎‏به گریه افتاد و مصرّاً از حضرت امام درخواست عفو کرد، حضرت امام در حالی که در‏‎ ‎‏ایوان خانه نشسته بودند و به سخنان آقای لواسانی گوش می دادند، اندکی سکوت‏‎ ‎‏کردند، سپس گفتند: ‏با تمام ارادتی که به شما دارم نمی توانم رضایت خلق را بر رضایت‎ ‎خالق مقدم بدارم، نمی توانم خشنودی شما را برخشنودی خدا مقدم بدارم و نمی توانم‎ ‎روابط را بر مقرّرات الهی مقدم بدارم؛ بنابراین باید حکم خدا اجرا شود.‎[1]‎

‎ ‎

  • و 2. حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر آشتیانی؛ واحد خاطرات.