فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
عمل به وظیفه شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

عمل به وظیفه شرعی

‏حاج آقا مصطفی نقل می کرد که اگر می خواهید امام کاری را انجام دهند، ترتیبی دهید تا‏‎ ‎‏ایشان به این تشخیص برسند که آن کار وظیفه شرعی شان است، آن وقت حتماً انجام‏‎ ‎‏خواهند داد، و دیگر خوف کشته شدن یا تهدید و یا هر مسالۀ دیگر تأثیری در انجام آن‏‎ ‎‏کار نخواهد داشت.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله سید عباس خاتم یزدی؛ واحد خاطرات.