فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
خضوع در مقابل انجام وظیفه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خضوع در مقابل انجام وظیفه

‏یکی از دوستان که از شاگردان حضرت امام بود و در یکی از روستاهای نزدیک قم برای‏‎ ‎‏تبلیغ مردم می رفت، آن روستا احتیاج به مسجدی داشت، دو نفر از مالکان آنجا که مقلد‏‎ ‎‏امام بودند شرط کرده بودند که اگر حضرت امام برای کلنگ زدن این مسجد بیایند ما‏‎ ‎‏مخارج این مسجد را می دهیم، دوستمان به وسیله مرحوم آقای اشراقی، داماد حضرت‏‎ ‎‏امام، از امام خواست که چنین کنند، امام فرمودند که: من اهل این کار نیستم، آن دوستمان‏‎ ‎‏از آقای اشراقی خواسته بود که با توجه به نیاز آن روستا به مسجد ما چه کنیم؟ ایشان‏‎ ‎‏گفته بود: آنچه که امام در مقابل آن خاضع است، انجام وظیفه الهی است، اگر مسأله برای‏‎ ‎‏ایشان توضیح داده شود و ایشان احساس بفرمایند که وظیفه شان است، حتماً انجام‏‎ ‎‏می دهند، چنین کردند و نیاز شدید به مسجد در آن روستا را به حضرت امام توضیح‏‎ ‎‏دادند، ایشان هم پذیرفتند؛ لذا آماده شدند و با دو ماشین سواری به روستای کاج و‏‎ ‎‏محمدآباد که در جاده تهران ـ قم است رفتیم، و کلنگ ساختمان آن مسجد را حضرت‏

‏امام به زمین زدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمد مؤمن؛ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج5، ص176.