فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
عمل به تکلیف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

عمل به تکلیف

‏به یاد دارم زمانی که خدمت امام بودم، روزی شخصی به نام بهبودی، که مشاور رئیس‏‎ ‎‏تشریفات دربار طاغوت بود، ساعت شش صبح به منزل امام در قم آمد، به امام اطلاع‏‎ ‎‏دادم که بهبودی از تهران آمده و می خواهد با شما ملاقات کند، امام پذیرفتند. او پیامی از‏‎ ‎‏طرف شاه آورده بود، از این پیام بوی تهدید به مشام می رسید، بهبودی می گفت: این‏‎ ‎‏دفعه مسأله شاه مطرح است، رفراندوم مال شاه است، لوایح ششگانه مربوط به شاه‏‎ ‎‏است، اگر کسی بخواهد در قم سخنی بگوید، اعلامیه ای بدهد، ما چنین و چنان می کنیم.‏‎ ‎‏او فکر می کرد می تواند با ارعاب، امام را ساکت کرد، من ناگهان متوجه شدم که صدای‏‎ ‎‏امام بلند شد و فرمودند: ‏من آنجایی که تشخیص بدهم و وظیفه دینی ام ایجاب بکند، چه با‎ ‎قلم، چه با بیان، وظیفه ام را انجام خواهم داد. گرچه در خانه ام محصور باشم، می توانم

نوشته های خود را به هر وسیله به خارج از خانه اعلام کنم‏؛ و لذا بهبودی بلند شد و از‏‎ ‎‏منزل امام خارج گردید.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ واحد خاطرات.