فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
فقط انجام وظیفۀ الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فقط انجام وظیفۀ الهی

‏وقتی حضرت امام از پاریس عازم ایران بودند، در هواپیما خبرنگار از معظمٌ له پرسید:‏‎ ‎‏شما الآن چه احساسی دارید؟ و امام جواب دادند: ‏هیچ!‏ اگر از هر یک از سرنشینان‏‎ ‎‏هواپیما سوال می شد، و می خواست صادقانه جواب دهد، نمی توانست ترس خود را از‏‎ ‎‏احتمال یک حادثه مرگ آفرین پنهان کند. در چنین شرایطی و در پاسخ به خبرنگار امام‏‎ ‎‏می فرمایند:‏ هیچ!‏ نه احساس ترس از مرگ، چرا که مرگ را آغاز زندگی می دانند، نه‏‎ ‎‏احساس سرور برای رسیدن به قدرت، نه احساس غرور، برای اینکه مورد توجه دنیا‏‎ ‎‏قرار گرفته اند، هیچ! در پاسخ هر چیزی که در نظر آنها چیز محسوب می شود، و مهم‏‎ ‎‏برای حضرت امام فقط انجام وظیفه الهی است، و غربت در فرودگاه بغداد و نداشتن‏‎ ‎‏حتی ده فلس‏‎[1]‎‏ پول، با شهرت در همه دنیا و میلیونها استقبال کننده در او هیچ تغییر و‏‎ ‎‏احساسی جز در راه خدا بودن و برای رضای او گام برداشتن، و خلاصه انجام وظیفه‏‎ ‎‏وجود ندارد.‏‎[2]‎

‎ ‎

  • هر دینار = 1000 فلس = 200 ریال.
  • )) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور؛ پاسدار اسلام؛ ش26، بهمن 1362.