فصل اول ویژگیهای فردی
عمل به تکلیف
ترس و دستپاچگی، هرگز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ترس و دستپاچگی، هرگز

‏آنچه در قاموس وجود حضرت امام نبود، ترس، دستپاچگی و جاخوردن و نظایر اینها‏‎ ‎‏بود، نسبت به این واژه ها و حالتها حساسیت داشتند، در برابر فشارها و حوادث شکننده‏‎ ‎‏یک حرف و منطق اصلی داشتند و آن انجام وظیفه بود، می فرمودند: ‏در این دنیایی که‎ ‎همه قدرتها علیه ما هستند، ما باید انجام وظیفه را در نظر داشته باشیم ‏این مطلب را بارها در‏‎ ‎‏سخنرانیهایشان نیز فرمودند.‏

‏     به یاد دارم شب عیدی بود، روسای محترم سه قوه در منزل برادر گرامی، جناب حاج‏‎ ‎‏احمد آقا تشکیل جلسه داده بودند،حضرت امام تشریف آوردند، مقداری صحبت شد و‏‎ ‎‏ناگهان حمله هوایی شروع شد، امام با خاطری جمع خندیدند و فرمودند: ‏اینها آنقدر‎ ‎احمق هستند که نمی دانند در چنین شرایطی و چنین شبی بمباران کردن، سبب دشمنی مردم

نسبت به آنان می شود.‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) مهندس میرحسین موسوی؛ پا به پای آفتاب؛ ج4، ص176.