فصل اول ویژگیهای فردی
پرهیز از خودنمایی
مقدمات مرجعیت، هرگز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مقدمات مرجعیت، هرگز

‏امام بر یک دوره کتاب وسیلة النجاة‏‎[1]‎‏ مرحوم آیت الله آسید ابوالحسن و همچنین بر‏‎ ‎‏کتاب عروة الوثقی‏‎[2]‎‏ حاشیه داشتند با اینکه ما به منزل ایشان زیاد رفت و آمد داشتیم،‏‎ ‎‏نفهمیده بودیم که امام بر این دو کتاب حاشیه دارند، و اینها از نظر خصوصیات یک کسی‏‎ ‎‏که بخواهد مرجع بشود، دخیل است؛ یعنی اگر کسی خواستار مرجعیت باشد، حداقل به‏‎ ‎‏دوستان نزدیکش می فهماند که اینچنین کتابهای فقهی را نوشته است؛ ولی امام حتی به‏‎ ‎‏ما هم ابراز نکرده بودند، و لذا گاهی ما مسأله ای از امام می پرسیدیم و فتوای خود امام را‏‎ ‎‏می خواستیم، ایشان فتوای خودشان را نقل می کردند، امام نمی فرمودند که مثلاً در‏‎ ‎‏حاشیۀ بر عروه یا حاشیۀ بر وسیله اینطور نوشته ام. امام همیشه به خود می نگرند که مبادا‏‎ ‎‏یک لحظه از خلوصشان کم شود، یک لحظه از خدای خویش دور بشوند و مبادا رفت و‏‎ ‎‏آمدها، اجتماعات و شخصیتهای ظاهری در او تأثیر بگذارد.‏‎[3]‎

‎ ‎

  • کتابی است از حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانیره که یک دوره فقه است.
  • کتابی است از مرحوم آیت الله شیخ محمد یزدیره که یک دوره فقه است.
  • )) آیت الله یوسف صانعی؛ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 3، ص37.