فصل اول ویژگیهای فردی
بریدن از غیر
خدا کریم و مهربان است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خدا کریم و مهربان است

‏روزی حضرت امام به من فرمودند: ‏آقای دکتر! عالمی بود که در آخر عمر بیمار شد و‎ ‎کم کم بیماری او شدت گرفت به طوری که دیگر قادر نبود دست و پای خود را حرکت دهد،‎ ‎یکی از شاگردان از او مواظبت می کرد و غذا را در دهان او می گذاشت، عالم، مدام خدا را‎ ‎شکر می کرد و تسبیح می گفت، یک روز شاگرد گفت: آقا، مگر نمی بینید که خدا با شما چه‎ ‎کرده است؟ شما حتی نمی توانید خودتان آب را بردارید و بخورید، عالم گفت: فرزندم‎ ‎خداوند خیلی مهربان است، من چگونه قادرم شکر او را بگویم؟ او آنقدر کریم و مهربان‎ ‎است که تو را برای مواظبت من مأمور کرده است، آن وقت درمی یابی که من چرا مدام او را‎ ‎شکر می گویم.‎[1]‎

‎ ‎

  • )) سید عبدالحسین طباطبایی؛ فصل صبر؛ ص199.