فصل اول ویژگیهای فردی
امید و خودباوری
افسردگی و نا امیدی، هرگز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

افسردگی و نا امیدی، هرگز

‏حضرت امام از مسائل و گرفتاریهایی که برای انقلاب پیش می آمد، متاثر می شدند و‏‎ ‎‏حتی در مواقع حساس، هر وقت که لازم می شد اعلامیه هم می دادند تا ملت را برای‏‎ ‎‏مبارزه آماده نگهدارند؛ امّا هیچ گاه مسالۀ ترسیدن و جا زدن مطرح نبود؛ بلکه قدم به قدم‏‎ ‎‏پیش می رفتند و از اینکه ایشان را دستگیر یا زندانی نمایند هیچ هراسی نداشتند، و‏‎ ‎‏هیچ گاه در روحیه شان افسردگی و نا امیدی پیدا نمی شد.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله خلخالی؛ واحد خاطرات.