فصل اول ویژگیهای فردی
امید و خودباوری
خودباوری ، راه رشد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خودباوری ، راه رشد

‏زمانی که جوانان دانشجو خدمت امام رسیده بودند تا از رهنمودهای ارزنده ایشان‏‎ ‎‏بهره مند شوند، حضرت امام به آنان فرمودند: ‏هرکاری را که انسان باورش این است که‎ ‎نسبت به آن کار ضعیف است، نمی تواند آن کار را انجام بدهد... هر کشوری که اعتقادش‎ ‎این باشد که نمی تواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر‎ ‎نتواند، و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا، قدرتهای بزرگ‎ ‎کشیده اند.‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


-p60

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) همان جا.