فصل اول ویژگیهای فردی
آرامش
از ناسزا شنیدن نهراسید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

از ناسزا شنیدن نهراسید

‏از آنجا که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و مسئولیت این شورا هم به‏‎ ‎‏عهده من گذاشته شده بود و از طرفی سخنگوی شورای نگهبان هم بودم، لذا بعض از‏‎ ‎‏افراد که اعتراضهایی بر مسأله انتخابات داشتند و مطالبی را از طریق روزنامه ها برای ما‏‎ ‎‏می نوشتند، به علت مسئولیت بنده لبه تیز شمشیر این اعتراضها متوجه من می شد، به‏‎ ‎‏امام عرض کردم که: آقا ببینید به ما چه می گویند و برای ما چه می نویسند! و به قولی درد‏

‏دل کردم، امام فرمودند: ‏خوب شورای نگهبان بزرگترین کار را در دست دارد، کار حساسی‎ ‎است؛ لذا دشمن و مخالف دارد، شما از مخالفت نترسید، اگر قرار باشد از حرف و ناسزا و‎ ‎فحش ناراحت شویم، من باید زودتر از همه و بیش از همه ناراحت شوم. ‏من گفتم: آقا،‏‎ ‎‏مسلمانان و اهل قبله و نماز به شما جسارت نمی کنند، بلکه دشمنان اسلام به شما توهین‏‎ ‎‏می کنند؛ ولی شورای نگهبان در تیررس مقدس مآبهاست.‏

‏     در اینجا حضرت امام سکوت کردند و سر خود را پایین انداختند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله امامی کاشانی؛ واحد خاطرات.