فصل اول ویژگیهای فردی
آرامش
کمال آرامش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

کمال آرامش

‏عصر روز 21 بهمن سال 57 بود، از طرف طاغوت ساعت 5/4 بعدازظهر‏‎ ‎‏حکومت نظامی اعلان شده بود، همه ناراحت بودند، امام عزیز با اعلان لغو حکومت‏‎ ‎‏نظامی مردم را از نگرانی خارج کردند؛ ولی خیلیها هم ناراحت بودند، ما که در کنار‏‎ ‎‏امام در مدرسه رفاه و علوی بودیم خواب نداشتیم، چون دوستان امام در مقابل‏‎ ‎‏تشکیلات رژیم شاه بالای بام مدرسه سنگر گرفته بودند، یکی از نزدیکان امام‏‎ ‎‏می گفت: ما فکر می کردیم که امام آن شب خواب ندارند، ایشان به من گفته بود، من درِ‏‎ ‎‏اتاق امام را باز کردم ببینم آیا امام بیدار است؟ آیا ناراحت و مضطرب است؟ یا نه؛ ولی‏‎ ‎‏با کمال تعجب دیدم امام با آن نفس مطمئنه ای که داشتند مثل شبهای گذشته در خواب‏‎ ‎‏هستند، و سر ساعت سه، که شد طبق معمول هر شب برای خواندن نماز شب بیدار‏‎ ‎‏شدند، امام به من فرمودند: فلانی، چرا نمی خوابی؟ برو بخواب، این جمله را که امام‏‎ ‎‏به من فرمودند، من آمدم دراز کشیدم و خوابیدم، و ساعت شش صبح برای نماز بیدار‏‎ ‎‏شدم؛ ولی حضرت امام با کمال آرامش از اول شب استراحت نمودند و به راحتی‏‎ ‎‏خوابیدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ واحد خاطرات.