فصل اول ویژگیهای فردی
اغتنام فرصت
استفاده از فرصت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

استفاده از فرصت

‏یکی از نکاتی که از زندگی حضرت امام می تواند برای ما درس باشد، این است که در‏‎ ‎‏فاصله ای که بعد از نمازظهر و عصر برای نهار می آمدند، اگر در این مدت کوتاه چند‏‎ ‎‏دقیقه ای هم فرصت می شد قرآن را برمی داشتند و می خواندند حتی اگر دو دقیقه هم‏‎ ‎‏فرصت بود، و ایشان نمی گذاشتند عمرشان بیهوده بگذرد ،و یا اینکه در موقع مصاحبه‏‎ ‎‏وقتی که خبرنگاران می آمدند تا وسایلشان را بچینند ، حضرت امام نمی گذاشتند وقتشان‏‎ ‎‏تلف شود، در واقع تمام لحظات زندگیشان ارتباط با خدا بود، اینها همه درس است، امام‏‎ ‎‏با این رفتارهایشان می خواستند به ما بگویند که در هیچ لحظه ای نباید مبدا را فراموش‏‎ ‎‏کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) مرضیه حدیده چی(دباغ)؛ زن روز ؛ ش 954 (بهمن 1362)، ص8.