فصل اول ویژگیهای فردی
رعایت موازین شرعی
تخت مرا بیشتر، از قبله برگردانید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تخت مرا بیشتر، از قبله برگردانید

‏به یاد دارم که بعد از عمل جراحی سنگین، تخت حضرت امام را با توجه به توصیه‏‎ ‎‏خودشان رو به قبله گذاشتند؛ اما با توجه به اینکه جهت خروج بول، طبق دستور پزشکان‏‎ ‎‏باید سوند، می گذاشتند؛ لذا ایشان فرمودند: ‏تخت مرا از قبله برگردانید،‏ در آن موقع آقای‏‎ ‎‏دکتر عارفی و آقای دکتر فاضل هر دو بودند، دستگاههای گوناگون (اعم از سرم غذا و‏‎ ‎‏سرم خون) دور تا دور تخت را شلوغ کرده بود و گرداندن تخت خیلی مشکل بود؛ امّا ما‏‎ ‎‏به زحمت کمی تخت را برگرداندیم، حضرت امام بلافاصله و با صدایی بلند تأکید کردند‏‎ ‎‏که: کافی نیست، ‏بیشتر از قبله برگردانید.

‏     ‏‏این خاطره برای ما خیلی جالب و غیر منتظره بود، مریضی که یک روز از عمل‏‎ ‎‏جراحی سنگین او گذشته است تا این حد مقید به ترک محرّمات و عمل به مستحبات‏‎ ‎‏باشد.‏‎[1]‎‏ (همان گونه که می دانید ادرار کردن رو به قبله حرام است.)‏

‎ ‎

  • )) غلامرضا باطنی؛ واحد خاطرات.