فصل اول ویژگیهای فردی
رعایت موازین شرعی
توجه به احکام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

توجه به احکام

‏معمولاً بعد از نماز مغرب و عشا حضرت امام می نشستند تا به سوالهای شرعی پاسخ دهند.‏‎ ‎‏به یاد دارم شبی به حضورشان رسیدم و یک مسأله شرعی در زمینه طهارت از ایشان‏‎ ‎‏پرسیدم، ایشان فرمودند: ‏آنگونه که شما طرح می کنید، وضو را باطل نمی کند‏، من هم‏‎ ‎‏دستشان را بوسیدم و بلند شدم؛ امّا تا نفر بعدی آمد بنشیند، امام به آیت الله صانعی فرمودند:‏‎ ‎به این نوجوان بگویید برگردد‏، ایشان نیز مرا صدا کردند، برگشتم وقتی به نزد امام رسیدم‏‎ ‎‏ایشان فرمودند: ‏به شرطی وضو را باطل نمی کند که شبهه خروج بول نباشد‏، من مجدداً‏‎ ‎‏دستشان را بوسیدم و خداحافظی کردم؛ ولی تاکنون بارها به این مسأله فکر کردم که اولاً دین‏‎ ‎‏آنقدر برای متدین (ولو نوجوان) جدّی است که حتماً باید مسأله شرعی مورد نیاز خود را‏‎ ‎‏بپرسد تا به جواب برسد؛ لذا به خودش اجازه می دهد تا از یک مرجع دینی بپرسد. ثانیاً یک‏‎ ‎‏مرجع، یک رهبر، یک شخصیت بین المللی چقدر ارتباط معنوی و صمیمی با مردم عادی ،‏‎ ‎‏حتی نوجوانان دارد، و مهمتر اینکه اگر جواب ناقص داده شده باشد، مرجع وظیفه خود‏‎ ‎‏می داند تا جواب کامل را به سوال کننده، حتی اگر نوجوان باشد، بدهد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

  • )) دکتر محمد رجبی؛ واحد خاطرات.