فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
جلوه های معلمی امام
طریق رشد و کمال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

طریق رشد و کمال

‏از خصوصیتهای بارز حضرت امام در تدریس این بود که هنگام طرح هر مسأله، و نحوه‏‎ ‎‏ورود و خروج به آن طوری بودند که همه جوانب مسأله و ادلّه لازم را بررسی می کردند،‏‎ ‎‏حتی اگر مقاله ای نیز دربارۀ آن نوشته شده بود آن را نیز به شکلی مطرح می نمودند تا‏‎ ‎‏چیزی، مطلبی دربارۀ موضوع طرح شده فروگذار نشود، نظرهایی را که انتخاب‏‎ ‎‏می کردند به قدری قاطع و جدّی بود که گاهی می فرمودند: ‏اگر مرحوم فلانی ‏(نام عالم‏‎ ‎‏مورد نظر را می گفتند) ‏هم بود، باید قبول می کرد‏. شاگردان را به دقت و امعان نظر و تفکر‏‎ ‎‏و تعمق در مسائل، و پرهیز از اقتباس از دیگران توصیه اکید می فرمودند. گاهی‏‎ ‎‏می فرمودند: ‏اگر چهل سال هم بگویی قال شیخ کذا ...، چیزی نمی شوی، تو خودت چه‎ ‎می گویی؟ نظر خودت چیه؟‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمد مؤمن؛ همان؛ ص141.