فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
جلوه های معلمی امام
فقط دو روز تعطیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فقط دو روز تعطیلی

‏اینجانب در تمام عمرم کسی را منظمتر از امام ندیده ام، حدود چهار سال و نیم در یک‏‎ ‎‏دوره اصول ایشان شرکت داشتم؛ ولی فقط دو روز تعطیلی از ایشان دیدم، سعی‏‎ ‎‏می فرمودند دقیق سر وقت تشریف بیاورند، گاهی که ساعتهای ما خوابیده بود روی‏‎ ‎‏آمدن ایشان کوک می کردیم، من در طول عمرم از ایشان کسی را منظمتر ندیده ام،تمام‏‎ ‎‏کارهایشان دقیق و منظم بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله سید علی غیوری؛ همان؛ ص112.