فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
تکریم و قدرشناسی
محبت پدرانه نسبت به رزمندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

محبت پدرانه نسبت به رزمندگان

‏برادر عزیزی به نام جاویدی اهل شهر فسا در استان فارس بود، ایشان در عملیاتی که در‏‎ ‎‏منطقه حاج عمران داشتیم، یک هفته در محاصره دشمن قرار داشت و به طریقی دشمن‏‎ ‎‏را سرگرم ساخته بود، بعد از یک هفته که محاصره شکسته شد، تعداد زیادی از‏‎ ‎‏نیروهایش شهید شده بودند، وقتی که ایشان خدمت حضرت امام شرفیاب شد، امام خم‏‎ ‎‏شدند و پیشانی ایشان را بوسیدند و او هم پیشانی امام را بوسید، حضرت امام آن بسیجی‏‎ ‎‏سیاه چهرۀ زجر کشیده را بسیار خوب تحویل گرفته بودند و با وی برخوردی بسیار‏‎ ‎‏صمیمی و پدرانه داشتند که واقعاً برای ما شیرین بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) سردار رحیم صفوی؛ امام و دفاع مقدس؛ ص49.