فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
تکریم و قدرشناسی
هدیۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

هدیۀ امام

‏به خاطر دارم روزی در منزل بودم که صدای زنگ مرا به دم در آورد، دیدم حضرت‏‎ ‎‏آیت الله صانعی هست، و از طرف امام آمده و هدیه ای برای ابوی ما آورده است،‏‎ ‎‏پرسیدم: این چیست؟ گفت: چون حاج آقا ابوی شما کتاب نهضت روحانیون را‏‎ ‎‏نوشته اند، حضرت امام نیز این هدیه را برای ایشان فرستاده اند، بعد از اینکه بسته هدیه‏‎ ‎‏را باز کردیم فهمیدیم که یک عدد عبا برای حاج آقا ابوی داده اند.‏‎[1]‎‏ در ضمن باید گفت که‏‎ ‎‏فقط امام بودند که جهت قدردانی از تألیف آن کتاب، چنین هدیه ای برای پدرم داده‏‎ ‎‏بودند.‏

‎ ‎

  • )) دکتر محمد رجبی؛ واحد خاطرات.