فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
مردمی بودن
نتیجۀ محبت به مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نتیجۀ محبت به مردم

‏سالهای حدود 1341که اینجانب از مکه برگشته بودم، به من خبردادند که حضرت امام‏‎ ‎‏بعد از نماز مغرب و عشا به دیدن شما می آیند، اینجانب نیز بعد از نماز عازم منزل شدم‏‎ ‎‏تا از ایشان پذیرایی کنم؛ ولی وقتی به کوچه مان رسیدم، دیدم کوچه چراغانی شده است،‏‎ ‎‏پرسیدم: چرا چنین کرده اند، فهمیدم که چون مردم مطلع شده اند که حضرت امام امشب‏‎ ‎‏به منزل ما می آیند، کوچه را چراغانی کرده اند، و جالبتر اینکه وقتی برای حضرت امام‏

‏یک لیوان شربت آوردم، بعد از اینکه امام از این لیوان مختصری میل کردند، عده زیادی‏‎ ‎‏از حضّار، توی همان لیوان بعنوان تبرک آب ریختند و خوردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

-p184

‎ ‎

‎ ‎

  • )) آیت الله سید علی غیوری؛ واحد خاطرات.