فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
رفتار خوب
اثر رفتار خوب حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اثر رفتار خوب حضرت امام

‏یک نمونه دیگر از حسن اثر رفتار امام با اهالی نوفل لوشاتو این بود که همان همسایه ای‏

‏که در بدو ورود امام از شلوغی محل، اظهار ناراحتی و نگرانی کرده بود؛ ولی این اواخر،‏‎ ‎‏که از طرف سفارت شاهنشاهی عده ای را می فرستادند برای اینکه نظم عمومی محل را‏‎ ‎‏به هم بریزند، سر و صدا و شلوغ کنند تا اهالی محل ناراحت شوند. شبی دیدیم جلوی‏‎ ‎‏درب منزل امام شلوغ شد و وقتی سؤال کردیم دیدیم یکی از افرادی که سفارت به‏‎ ‎‏صورت یک فرد دیوانه می فرستاد، آن شب آمده بود و یک سیلی محکم به صورت‏‎ ‎‏همسایه امام که با همسرش از منزل خارج شده بود تا سوار ماشین شود زده بود.‏

‏برادران ما به پلیس گفتند: این آقا را دستگیر کنید او مأمور سفارت است، پلیس فرانسه‏‎ ‎‏گفته بود تا کسی از شخصی شکایت نکند ما نمی توانیم او را دستگیر کنیم. به آن‏‎ ‎‏فرانسوی گفتیم: شما شکایت کن تا این آقا را دستگیر کنند، مرد فرانسوی با آنکه جلوی‏‎ ‎‏خانه اش سیلی خورده بود و این مسأله برایش خیلی سخت و ناگوار بود، گفت: من این‏‎ ‎‏شکایت را نمی کنم، زیرا من می دانم این فرد از طرف سفارت ایران به اینجا آمده است تا‏‎ ‎‏شلوغ کند و بگویند از وقتی که امام به اینجا آمده امنیت محل به هم خورده است و‏‎ ‎‏فرانسه نمی تواند تحمل کند، و امام را اخراج می کنند. اگر من از این مرد شکایت کنم او را‏‎ ‎

-p192

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏دستگیر می کنند و فردا این موضوع را در روزنامه ها درج می کنند و در پارلمان فرانسه‏‎ ‎‏مطرح می کنند که به خاطر حضور امام در پاریس به یک فرانسوی توهین شده است، ولو‏‎ ‎‏اینکه به امام ارتباط نداشته باشد، و این شکایت من از او به ضرر امام تمام می شود و من‏‎ ‎‏این کار را نمی کنم.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • ))حجت الاسلام والمسلمین محتشمی؛ پاسدار انقلاب؛ ش 13، ص 43.