فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
رفتار خوب
تأثیر اخلاق حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تأثیر اخلاق حضرت امام

‏نقل کرده اند که زمان رضا شاه ملعون، حضرت امام بلیط اتوبوس تهیه می کنند تا از قم به‏‎ ‎‏تهران سفر کنند، حضرت امام سوار اتوبوس می شوند و روی یکی از صندلیهای جلوی‏‎ ‎‏اتوبوس می نشینند، وقتی راننده می آید با اخلاق تند با امام برخورد می کند و ایشان را‏‎ ‎‏وادار می کند که روی صندلی های عقب ماشین بنشیند، در بین راه برای صرف چای و‏‎ ‎‏استراحت مختصر اتوبوس توقف می کند، راننده خسته روی تختی دراز می کشد و‏‎ ‎‏خوابش می برد؛ امّا مگسها مزاحمش بودند و اذیتش می کردند، حضرت امام عبایش را‏‎ ‎‏روی راننده می اندازد تا او راحت بخوابد، وقتی که راننده از خواب بیدار می شود،‏‎ ‎‏می بیند عبای همان سیدی که به او تندی کرده بود و او را به عقب ماشین فرستاده بود بر‏‎ ‎‏رویش افتاده است، خیلی شرمگین می شود، عبا را تحویل می دهد و از ایشان تشکر‏‎ ‎‏می کند، بالاخره مسافران سوار اتوبوس می شوند، و امام هم مانند دیگران سر جای خود‏‎ ‎‏می نشیند؛ امّا راننده با نهایت احترام نزد امام می رود و با گریه و التماس ایشان را به‏‎ ‎‏جلوی اتوبوس می برد و از ایشان خواهش می کند تا در همان صندلی جلو بنشیند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمد آل اسحق؛ واحد خاطرات.