فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
رفتار خوب
جاذبیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

جاذبیت امام

‏تعدادی از دانشجویان فرانسوی شبها مرتب پای سخنرانی امام می آمدند، یکی از‏

‏برادران از آنها پرسید: آیا شما می فهمید که امام چه می گویند؟ آنها اظهار کردند که هیچ‏‎ ‎‏متوجه نمی شویم، پرسیدیم: پس چرا این چنین منظم هر شب به اینجا می آیید، گفتند: ما‏‎ ‎‏وقتی که به اینجا می آییم و صحبتهای امام را گوش می کنیم در خود یک روحانیت ویژه ای‏‎ ‎‏احساس می کنیم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) همان؛ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 1، ص 53.