فصل سوم: ویژگیهای عبادی
اهمیت نماز
وقت نماز است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

وقت نماز است

‏قبل از شروع یکی از عملیاتها که خودمان را برای طرح برنامه آن آماده می کردیم،‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام رسیدیم و به ارائه گزارش پرداختیم، در این جلسه حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع و فرمانده محترم کل سپاه حضور داشتند،‏‎ ‎‏گزارشها خدمت حضرت امام داده شد، در اوج صحبت و گزارش ایشان بلند شدند و به‏‎ ‎‏اتاق دیگر رفتند، پس از این حرکت اولین کسی که صحبت کرد، آقای هاشمی رفسنجانی‏‎ ‎‏بود، ایشان گفت: آقا، کسالتی عارض شده؟ چون تنها چیزی که به ذهن می آمد، این بود؛‏‎ ‎‏امام در پاسخ فرمودند: ‏خیر! وقت نماز است. ‏با یک قاطعیتی بیان کردند که‏‎ ‎‏احساس می کردیم، مثل اینکه ما تا حالا نماز نخوانده ایم. سجاده امام پهن بود، آن بزرگوار‏‎ ‎‏به مقدمات نماز پرداختند و ما هم رفتیم وضو گرفتیم و پشت سر ایشان در یکی دو صف‏‎ ‎‏ایستادیم و نماز را به جماعت برگزار کردیم. این صحنه تمام شد؛ ولی آثار رفتاری و‏‎ ‎‏اخلاقی امام و روحیه تعبد ایشان به نظر من یک اثر جاودانی برجای گذاشت.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

-p208

‎ ‎

  • )) تیمسار علی صیاد شیرازی؛ امام و دفاع مقدس؛ ص65.