فصل سوم: ویژگیهای عبادی
دعا و تعقیبات
دعای عهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

دعای عهد

‏حضرت امام اهل دعاهای ممتد و مرتب بودند، به یاد دارم روزی مفاتیح ایشان را باز‏‎ ‎‏کردم، دیدم جایی از مفاتیح نشانه ای دارد، کنجکاو شدم، دیدم دعای عهد امام‏‎ ‎‏زمان(عج) است. چون مستحب است که انسان چهل روز، اول صبح آن را بخواند، ایشان‏‎ ‎‏روی تکه کاغذی هم نوشته بودند: شروع روز هشتم شوال و تا آن روز حدود هشت روز‏‎ ‎‏خوانده بودند که دیگر اجل مهلتشان نداد.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ واحد خاطرات.