فصل سوم: ویژگیهای عبادی
دعا و تعقیبات
انجام نوافل با وجود گرمای شدید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

انجام نوافل با وجود گرمای شدید

‏چیزی که برای من خاطره شده است، این است که در ماه مبارک رمضان در فصل گرمای‏‎ ‎‏نجف اشرف، حضرت امام برای نماز جماعت ظهر و عصر با زبان روزه به مدرسه‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله بروجردی تشریف می آوردند و هر روز، اول هشت رکعت نوافل ظهر را‏‎ ‎‏می خواندند و بعد نمازظهر را با اذان و اقامه به طوری نسبتاً طولانی اقامه می کردند. بعد‏‎ ‎‏از تعقیب نماز ظهر، هشت رکعت نوافل عصر را می خواندند و سپس نماز عصر را با اذان‏‎ ‎‏و اقامه همانند نمازظهر به جا می آوردند و بعد از خواندن تعقیبات به منزل تشریف‏‎ ‎‏می بردند. این کار در آن سن و سال و آن هوای گرم و آن حالت بخصوص حال روزه، کار‏‎ ‎‏آسانی نیست، حتی جوانها هم موفق نیستند. اما ایشان با اقبال تمام اینگونه جدیت در‏‎ ‎‏عبادت می کردند که خود سبب تربیت طلاب هم می شدند و می دیدیم بعضی که حال‏‎ ‎‏بیش از نماز واجب را نداشتند، از آن حضرت تبعیت می کردند و در آن وقت نوافل را‏‎ ‎‏می خواندند. این کیفیت کار مربوط به روزهای غیر جمعه بود. در روزهای جمعه نوافل را‏‎ ‎‏در منزل می خواندند و در مدرسه بدون خواندن نافله، دو نماز را جمع می کردند و اجازه‏‎ ‎‏اذان برای نماز عصر نمی دادند. این کاشف دقت آن بزرگوار در انجام عبادات، مطابق‏‎ ‎‏دستور موظف است.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمدحسن قدیری؛ صحیفه دل؛ ص117.